“Patiënten blijken heel erg bereid om mee te denken en hun ervaringen met onze zorg te laten weten.” Dat zegt Anouk Nijenhuis, beleidsmedewerker bij Mediis, een grote huisartsenorganisatie in de regio rond Gouda. Zij begeleidde een succesvol traject met de PREM Chronische Zorg. De uitkomsten hebben onder meer geleid tot trainingen positieve gezondheid voor zorgverleners en méér aandacht voor de scholing en ontwikkeling van doktersassistenten.

De PREM Chronische Zorg is een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen in de chronische zorg. De vragenlijst sluit goed aan bij het Kwaliteitsbeleid op Maat van InEen. Daarin speelt immers het lerend vermogen van de zorgprofessional een belangrijke rol, aan de hand van spiegelinformatie en feedback van patiënten. Het onderzoek naar de meer inhoudelijke ervaringen van patiënten blijkt meer inzicht op te leveren in de ervaren kwaliteit van zorg dan de meting van de patiënttevredenheid.

Respons

Mediis besloot de PREM Chronische Zorg uit te rollen als onderdeel van hun activiteiten op het gebied van zelfmanagement. De uitnodiging voor deelname gebeurde via de eigen huisarts. Van de ruim 6500 patiënten vulde ruim 2000 de online vragenlijst in (32%). “Misschien kwam het door de uitnodiging via de eigen huisarts, maar zo’n grote respons hadden we niet verwacht”, zegt Nijenhuis. “Op de extra vraag of mensen nog eens met ons wilden doorpraten kregen we 600 positieve reacties!” Gemiddeld beoordeelden de deelnemers hun zorgverlener met een 8,2. Vooral het luisterend oor, de aandacht en tijd en ook de deskundigheid van de zorgverleners gooiden hoge ogen. De uitkomsten betekenden een grote opsteker voor alle medewerkers van de drukke praktijken.

In de PREM Chronische zorg krijgt de patiënt 25 stellingen of vragen voorgelegd. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het gesprek met de zorgverlener, de aandacht van de zorgverlener voor levensstijl of de afstemming met andere zorgverleners. In open vragen kan de patiënt feedback geven en verbeteringen voorstellen. Nijenhuis: “Een verbeterpunt was de afstemming met het ziekenhuis. Sommige patiënten hadden bijvoorbeeld het gevoel dat ze na een diagnose in het ziekenhuis bij ons net weer iets anders hoorden. Een ander punt was de rol van de doktersassistent.”

Inzichten

Mediis maakte de resultaten van de PREM onderdeel van de interne kwaliteitsbeleid waarin de zorgprofessionals de kwaliteit van hun zorg tegen het licht houden. “Twee keer per jaar bijvoorbeeld”, aldus Nijenhuis, “organiseren we een dag met onze POH’s en huisartsen. Naar aanleiding van de PREM hebben we ook onze ketenpartners buiten de praktijk uitgenodigd, zoals het ziekenhuis, om elkaar beter te leren kennen en over afstemming en samenwerking te praten.” Verder besefte Mediis dat de doktersassistent beter moet worden meegenomen in de ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg en het nieuwe kwaliteitsbeleid. “Dat zijn waardevolle inzichten”, stelt Nijenhuis vast.

Positieve gezondheid

Nijenhuis adviseert collega-zorggroepen om ook aanvullende bijeenkomsten te houden. Ze organiseerde vier goed bezochte avonden naar aanleiding van de eerder genoemde 600 aanmeldingen. “Dat was een echte plus. Het verdiept de uitkomsten. Je gaat dan van cijfers naar verhalen. We hebben bijvoorbeeld gesproken over positieve gezondheid en dat was aanleiding om deze aanpak met trainingen voor zorgverleners verder te verdiepen. De uitkomsten van de PREM en de bijeenkomsten maken dat je op een nieuwe manier naar kwaliteit gaat kijken, zoals ook beschreven in Kwaliteitsbeleid op Maat van InEen. Het accent verschuift naar ervaringen en samen leren. Het perspectief van de patiënt is hierin heel waardevol. Als je dat centraal stelt, maak je als zorgverlener andere keuzes.” Veel deelnemers wilden meedoen aan een klankbordgroep. In het kader van het uitrollen van het nieuwe kwaliteitsbeleid vraagt Mediis hen een paar keer per jaar feedback op kwaliteitsthema’s.

Sinds februari is een nieuwe gebruiksvriendelijke versie van de PREM Chronische zorg beschikbaar via de website van InEen. Ook de NPA gaat de vragenlijst aanbieden als onderdeel van de abonnementen voor de certificering van dagpraktijken en zorggroepen.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.