De PREM Chronische Zorg is een vragenlijst over de ketenzorg in de eerste lijn voor mensen met een chronische aandoening. In 2018 deden twaalf ketenzorgorganisaties mee aan een succesvolle pilot. De uitkomsten bleken betrouwbaar en goed bruikbaar, maar het kon wel iets gebruikersvriendelijker en specifieker. Daarmee zijn initiatiefnemers InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de slag gegaan. De vragenlijst is nog eens goed tegen het licht gehouden, de werkinstructie is vereenvoudigd en het bijbehorende codeboek is aangepast. Nu dat is afgerond, kunnen zorgaanbieders ermee aan de slag.

PREM Chronische Zorg via NPA

Om het gebruik gemakkelijk te maken, wordt de vragenlijst eind voorjaar 2020 ook via NPA aangeboden. Huisartsenpraktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering, kunnen dan een link naar de vragenlijsten vanuit het NPAweb aanmaken en versturen naar hun patiënten. Van de resultaten kan een rapportage worden uitgedraaid. Deze kan direct worden meegenomen in de NHG-Praktijkaccreditering. In overleg kan NPA praktijkmetingen samenvoegen op het niveau van de zorggroep. Ter lering, maar ook als onderdeel van NPA-Certificering Zorggroep. Uiteraard is het aan de zorgaanbieders zelf of zij van deze mogelijkheid gebruikmaken. Naast NPA bieden diverse andere meetbureaus de PREM Chronische Zorg aan.

Samen leren van patiëntervaringen

PREM Chronische zorg past in een reeks van vragenlijsten. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Onderzoek naar de ervaringen van de patiënt blijkt meer inzicht op te leveren in de ervaren kwaliteit van de zorg dan het voorheen gebruikelijke onderzoek naar tevredenheid. Het is daarmee een waardevolle informatiebron voor het Kwaliteitsbeleid op Maat van InEen, waarin het (samen) lerend vermogen en de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals centraal staat. Huisartsen leren samen met andere zorgverleners, onder meer aan de hand van spiegelinformatie en feedback van patiënten.

In de vragenlijst komen 25 onderwerpen aan bod. Van vragen over de ervaringen met het zorgaanbod en de zorgverleners tot suggesties voor verbetering en een totaaloordeel. Zorgverzekeraars stimuleren ketenzorgorganisaties om de PREM Chronische Zorg te gebruiken. Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ accepteren de resultaten van de pilot met de PREM Chronische Zorg als gevalideerde patiëntervaringsmeting.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.