Investeren in persoonsgerichte zorg in de regio West-Friesland

Het succes van een nieuwe manier van werken in de ketenzorg valt of staat met een gedeelde taal en gedeelde methodiek tussen alle zorgprofessionals in de keten. Bij Ketenzorg West-Friesland startte, met financiële ondersteuning van ZO!, in 2017 een trainingsprogramma ‘Persoonsgerichte zorg en het Individueel Zorgplan’ voor de diabetesverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners.

“Als ketenzorgverleners vragen we ons constant af: hoe kunnen we ketenzorg beter op de patiënt afstemmen? We weten dat ketenzorg voor chronisch zieken op protocollen en richtlijnen gebaseerd is, maar we zien bij zorgverleners en patiënten toenemende vraag om zorg af te stemmen op wat mensen zelf belangrijk vinden”, zegt Stefan Koomen, bestuurder bij de Zorgkoepel West-Friesland.

“Vanuit die ambitie zijn we op het spoor gekomen van Zelfzorg Ondersteund. We hebben met hen een aanvraag uitgewerkt om een training aan te bieden aan de zorgverleners in de keten om de zorg persoonsgerichter te maken. Een intensief traject, waar niet alleen de huisartsen en praktijkondersteuners, maar ook diabetesverpleegkundigen, diëtisten en podotherapeuten aan deelnemen.”

Persoonsgerichte zorg en het individueel zorgplan

In maart 2018 startte het trainingsprogramma ‘Persoonsgerichte zorg en het Individueel Zorgplan’. Binnen dat trainingsprogramma is er veel aandacht voor gespreksvoering en het maken van een Individueel Zorgplan (IZP), als hulpmiddel om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het oppakken van hun eigen regie.

 “Met als uiteindelijke doel de zorgverlening beter af te stemmen op de patiënt”, aldus Koomen. “Wat we merken bij patiënten en zorgverleners is dat werken vanuit een persoonsgerichte benadering in combinatie met het IZP voor beide eigenlijk een hele prettige toevoeging is en het gesprek leuker en zinvoller maakt.”

Regionaal ICT-platform

“Ketenzorg is een ingewikkelde manier van zorg, omdat je met veel zorgverleners die elkaar niet zien en niet dagelijks tegenkomen, samenwerkt aan de gezondheid van een patiënt. Dat betekent dat je ook qua organisatie en automatisering die zorg moet afstemmen”, aldus Koomen. Ketenzorg West-Friesland implementeert momenteel een regionaal ICT-platform waar iedereen in hetzelfde dossier werkt. Het IZP gaat uiteindelijk onderdeel uitmaken van het portaal.

Om succesvol digitaal samen te werken is een gedeelde taal en gedeelde methodiek om vast te leggen belangrijk, zegt Koomen. “Dat is ook een doel van het trainingsprogramma Persoonsgerichte zorg, een gedeelde taal en gedeelde werkwijze. Zodat de zorgverleners op dezelfde manier naar een individueel zorgplan kijken, dezelfde taal gebruiken en uiteindelijk ook op dezelfde manier gegevens registreren.”

 “We investeren nu vooral om mensen te trainen en te denken in persoonlijke behandeldoelen. Daar hebben wij materiaal voor ontwikkeld. Uiteindelijk gaat dit ook in het platform een centrale rol spelen, waarbij ICT de zorg volgt. Als we dat goed hebben georganiseerd, kunnen we eHealth op een veilige en constructieve manier uitrollen naar de patiënt.”

Verplichte training

Ketenzorg West-Friesland koos ervoor om de training Persoonsgerichte zorg en het Individueel Zorgplan verplicht te stellen. Een spannende keuze, aldus Koomen, die ook tot constructieve discussie leiden met collega’s. “De keuze om het programma verplicht te stellen, was vooral ingegeven doordat de praktijkondersteuners in de regio de ruimte en tijd kregen om dit te gaan doen.”

Een van de belangrijkste lessen die hij wil doorgeven: maak in je trainingsaanbod onderscheid tussen de behoeftes die verschillende groepen professionals hebben. De huisarts heeft een ander trainingsaanbod nodig dan de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Trainen en bijscholing behoeft maatwerk, die per groep verschillend is.

 De materialen die bij Ketenzorg West-Friesland worden gebruikt zijn onder meer een Placemat Voorbereiding gesprek en folder ‘Voorbereiding gesprek en IZP’ waar het IZP deel van uitmaakt. Wilt u meer informatie over het project Meer regie over gezondheid of de aanpak bij Ketenzorg West-Friesland? Neem dan contact op met Beatrijs van der Poel, projectmedewerker, via bvanderpoel@ketenzorgwf.nl.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.