Ondanks de toegenomen werkdruk en bureaucratie in de zorg zijn er ook zorgprofessionals die juist meer plezier in hun werk krijgen, in vergelijking met een jaar geleden.

Bij RCH aangesloten huisartsenpraktijken in Midden-Brabant hebben zich een jaar lang extra ingezet voor persoonsgerichte zorg. Deze huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes vinden dat hun werk leuker is geworden dan voorheen. Dat contacten met patiënten verrassender verlopen. En dat ze meer worden uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken. Uit onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat persoonsgerichte zorg bovendien voordelen heeft voor de patiënt.

Anders denken, anders doen

De kern van persoonsgerichte zorg is om niet alleen naar de ziekte van de patiënt te kijken, maar de patiënt te zien in het geheel van zijn leven. Het gaat er – bijvoorbeeld – om dat je niet meteen je checklist afwerkt, maar je eerst inleeft in de patiënt en van daaruit meedenkt. Huisarts Leonie Tromp: “Verdergaande persoonsgerichte zorg vraagt om een andere manier van denken en doen. Het vergt lef om het onvoorspelbare toe te laten in het consult.”

Goed voor zorgprofessionals én patiënten

Uit onderzoek van RCH in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat investering in persoonsgerichte zorg ook goed is voor de patiënt. Er is een positieve samenhang met de tevredenheid over de zorg. Associate professor Jane Cramm: “Andere projecten laten zien dat verbeteringen in het bredere welzijn van patiënten heel lastig is. Dit project is uniek doordat zowel het fysieke als sociale welzijn bij patiënten aanzienlijk is verbeterd.”

Persoonsgerichte zorg vraagt om een bredere aanpak

Praktijkondersteuner Sylvia van de Pol: “Als huisarts of praktijkondersteuner ben je iedere dag bezig met persoonsgerichte zorg. Maar in ons project blijkt tot onze verrassing dat het nog anders kan. En dat een kleine investering in verdergaande persoonsgerichte zorg al in korte tijd resultaat geeft.” Cramm: “Verdergaande persoonsgerichte zorg vraagt om een bredere aanpak, gebaseerd op de 8 dimensies van persoonsgerichte zorg. Organisaties die goed scoren op deze 8 dimensies laten betere uitkomsten zien, op organisatie niveau en voor de patiënten zelf.”

Je bepaalt zelf je plan van aanpak

Deelnemers aan het RCH project bepalen zelf hun plan van aanpak. De ervaring leert dat het heel goed werkt als je als zorgprofessional zélf de tools kiest die bij jou en je patiënten passen. Coaching, training on the job, scholing, het ‘Samen beslissen’ model, ‘3 goede vragen’, enz. Tromp: “Het is leuk om te bedenken en ontdekken welke manier van persoonsgerichte zorg bij jou en de patiënt past.”

Video

In deze  video’s vertellen huisarts Leonie Tromp en praktijkondersteuner Sylvia van de Pol hun persoonlijke verhaal.

‘Anders denken, anders doen’ is een project van Zorggroep RCH Midden-Brabant. RCH regelt met zorgaanbieders in de regio Midden-Brabant zorg voor patiënten op het gebied van onder andere diabetes, COPD, astma, hart- en vaatziekten, GGZ en ouderenzorg. Bij RCH zijn 160 huisartsen aangesloten die zorg leveren aan meer dan 358.000 patiënten.
Erasmus School of Health Policy & Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is toonaangevend in onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. Onderzoeksthema’s zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.