Voor zorggroep KetenzorgNU is het bieden van persoonsgerichte zorg de toekomst waaraan wordt gewerkt. Zelfmanagement door de patiënt, ondersteund met regionale digitale instrumenten, hoort daar vanzelfsprekend bij. Het Nieuwe Zorgwerken (HNZW), dat een jaar geleden met groot enthousiasme werd gelanceerd, brengt deze sporen bij elkaar. In HNZW wordt prettiger gewerkt, efficiënter en hopelijk ook effectiever, zegt directeur Eugen Zuiderwijk.

In het hart van HNZW bevinden zich het multidisciplinaire individuele zorgplan (IZP) en het gedachtengoed van positieve gezondheid. Een aantal jaren geleden al ging zorggroep KetenzorgNu daarmee serieus aan de slag. Daarna kwam zelfmanagement op de agenda en waren er pilots rond shared decision making. Met het digitale patiëntenportaal (uitslagen bekijken, zelf afspraken inplannen) waren de huisartsen in deze regio voorloper. Al deze lijnen komen bij elkaar in HNZW. “Het model laat zien dat deze ontwikkelingen bij elkaar horen. Samen markeren ze de overgang van geprogrammeerde zorg naar persoonsgerichte zorg, zowel in de praktijk als online”, zegt Zuiderwijk.

“Het model laat zien dat deze ontwikkelingen bij elkaar horen. Samen markeren ze de overgang van geprogrammeerde zorg naar persoonsgerichte zorg, zowel in de praktijk als online”

E-health

Wat is HNZW en wat maakt patiënten en zorgprofessionals zo geïnspireerd? De eerste pijler is de introductie van een regionaal e-healthsysteem. Unaniem koos de ledenraad van KetenzorgNU in 2015 voor de Gezondheidsmeter van Curavista Health, een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) die volledig door de patiënt wordt beheerd. De patiënt houdt in het PGO zijn waarden bij (bloedwaarden, BMI et cetera) en volgt zo zijn ziekteproces. Zelf bepaalt hij welke zorgprofessional zijn gegevens mag zien. Aan de andere kant werkt het praktijkteam in hetzelfde multidisciplinaire KIS-dossier dat gekoppeld is aan het PGO. Belangrijk zijn de mogelijkheden voor e-consult en online-coaching. Zuiderwijk: “Dat is een bewuste keuze. We willen dat het PGO werkelijk onderdeel wordt van de behandelrelatie.” KetenzorgNU gaat daarmee een stap verder dan VWS, die per 2020 alleen de inzagemogelijkheid verplicht stelt.

Scholing

De tweede pijler onder HNZW is scholing om de grote omslag naar persoonsgerichte zorg en het PGO te begeleiden. Twintig praktijkteams van KetenzorgNU hebben inmiddels – in company – de samen met InEen ontwikkelde NHG-scholing Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg – Samen beslissen, het hoe en waarom gevolgd. Daarnaast is er een scholing van de UMC Utrecht Academie Zelfmanagement gaat niet vanzelf, maar kun je leren. Beide scholingen gaan verder dan alleen motivational interviewing. In HNZW zijn immers de rollen omgedraaid. Zuiderwijk: ‘De POH’s zeggen nu: het is jóuw aandoening, vertel maar wat we voor je kunnen doen. Ze leren mensen op hun kracht aan te spreken.’

Breed draagvlak

HNZW wordt binnen KetenzorgNU breed gedragen. Zuiderwijk: “De behandelrelatie wordt gelijkwaardiger en daardoor prettiger. De begeleiding is dynamischer en dat spreekt onze POH’s erg aan. Bovendien scheelt het per saldo tijd. Soms vraagt een patiënt een periode wat meer tijd, met e-consulten of een stukje online-coaching, maar daarna is het vaak langere tijd rustig.” Patiënten zeggen het prettig te vinden om zelf aan het roer te staan en meer greep te krijgen op hun aandoening. Tegelijkertijd ervaren ze door het PGO toch de veiligheid dat zorgverleners er zijn als dat nodig is.

Gestaag

Inmiddels werken 50 patiënten met een PGO. Dit aantal neemt gestaag toe. Geen snel proces, beaamt Zuiderwijk, maar misschien, zegt hij, is dat ook nodig om de nieuwe aanpak stap voor stap te laten landen bij patiënten en professionals. Voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden bijvoorbeeld is het PGO in de huidige vorm nog moeilijk te behappen. Een rol speelt ook dat KetenzorgNU de implementatie grotendeels uit eigen middelen financiert. “Dat is soms lastig”, zegt Zuiderwijk, “maar geeft ook de kans om HNZW duurzaam en met respect voor het primaire proces vorm te geven.”

Via het platform krijgen de deelnemende patiënten op dit moment vragen over hun tevredenheid voorgelegd. Per patiënt worden de resultaten gekoppeld aan hun prestatie-indicatoren in het KIS. De eerste resultaten worden dit voorjaar verwacht.

Eugen Zuiderwijk

Programma OPEN

InEen is samen met LHV en NHG het vierjarige programma OPEN gestart. Het programma helpt huisartsenpraktijken en zorggroepen medische informatie voor patiënten toegankelijk te maken. Vanaf 2020 heeft elke patiënt het wettelijke recht op elektronisch inzage in de medische gegevens die zorgverleners van hem of haar bijhouden. OPEN biedt praktische hulp bij onder andere scholing en de benodigde ICT-aanpassingen. De spelregels voor het veilig uitwissel