Kwaliteitsbeleid op Maat icon

In het InEen-Kwaliteitsbeleid op Maat staan niet langer de protocollen en de vinkjes centraal, maar ligt de nadruk op de “eigen wens om goede kwaliteit te leveren”, aldus Titia Speelman, programmamanager Kwaliteit bij InEen. Een korte animatie laat zien wat de essentie is van het Kwaliteitsbeleid op Maat. Om de implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid te ondersteunen, organiseert InEen samen met regionale eerstelijnsorganisaties inspiratiebijeenkomsten in de regio.

In een notendop: de oude gedachte dat kwaliteit van bovenaf te controleren is met richtlijnen, protocollen en meetbare indicatoren, heeft geleid tot een overvloed aan vaak knellende regelgeving. Het nieuwe kwaliteitsdenken slaat een andere richting in en geeft ruim baan aan de eigen professionele verantwoordelijkheid. Sámen bepalen de zorgverleners in een organisatie met welke aspecten van kwaliteit zij aan de slag willen en op welke manier. In een open en gezamenlijk leerproces ontstaat er vertrouwen, in elkaars professionaliteit en in de kwaliteit van de organisatie.

Breed gedragen

“Het nieuwe gedachtegoed wordt breed gedragen”, zegt Speelman. “Overal in Nederland zijn huisartsen- en eerstelijnsorganisaties ermee aan de slag, al is het soms nog onwennig. Het is echt een heel nieuwe manier van denken.” Het belangrijkste is wat haar betreft om niet te snel te willen en de tijd te nemen om met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteit. Wat versta je daaronder? Wat vind je belangrijk? Speelman: “Als je met elkaar praat, bijvoorbeeld aan de hand van spiegelinformatie zoals patiëntervaringen of cijfers over zorggebruik, komt er meestal vanzelf een geanimeerde uitwisseling op gang. Praten over kwaliteit is leuk en stimulerend, het speelt in op het plezier van zorg verlenen.” Wie er bij het gesprek over kwaliteit betrokken worden kan per organisatie verschillen. Huisartsen natuurlijk, zegt Speelman, de praktijkondersteuners, de doktersassistenten. Maar ook anderen – diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten of patiënten – kunnen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

“Tijdens de regiobijeenkomsten maken we de theorie van de bouwstenen concreet. “

Regiobijeenkomsten

Voor het proces dat volgt geeft het Kwaliteitsbeleid op Maat zeven bouwstenen, met als resultaat een kwaliteitscyclus die uitgaat van vertrouwen en sámen leren. Bij elke bouwsteen horen instrumenten die helpen bij de implementatie. Speelman: “Tijdens de regiobijeenkomsten over het kwaliteitsbeleid maken we de theorie van de bouwstenen concreet. Hoe kom je tot een visie? Waar loop je tegenaan? We zitten dan aan tafel met zes tot twaalf mensen van zorggroepen, gezondheidscentra of huisartsenposten uit de regio.” Om het ontstaan van een regionetwerk te stimuleren organiseert telkens een van de deelnemers een vervolgbijeenkomst. Na de zomer staan weer kwaliteitsbijeenkomsten gepland.

Investeren

Speelman: “Investeren in een cultuur van leren en verbeteren is de moeite waard. Zonder vertrouwen in elkaars professionaliteit kom je er niet. We halen het beste uit onze zorgverleners als we ze de vrijheid geven om zelf na te denken over hoe ze hun zorg willen verlenen. Daarvoor zijn ze tenslotte opgeleid.”