Een toekomstbestendige cao. Dat is het doel van de Cao Huisartsenzorg 2019-2020 die de leden van InEen op 28 mei hebben goedgekeurd. Belangrijk is dat de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector blijft om in te werken. Daarom is een loonsverhoging van twee keer 3% afgesproken en is er volop aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Zeker is dat de toekomst voor de huisartsenzorg ingrijpende veranderingen met zich meebrengt. Onder meer de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) leidt tot een verbreding van de eerstelijnszorg, waardoor de druk op huisartsen toeneemt. Eerstelijnszorg wordt meer dan ooit teamwork en vraagt een voortdurende ontwikkeling van ieders vakmanschap en professionaliteit. De cao-partijen hebben afgesproken dat zij tijdens de looptijd van de cao (1 maart 2019 tot en met 31 december 2020) gaan werken aan een visie op de toekomstige werknemer in de huisartsenzorg.

Indexering huisartstarieven

In elk geval moet de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector blijven om in te werken. De cao-partijen hebben een structurele loonsverhoging van 6% daarom noodzakelijk geacht: 3% op 1 juli 2019 en 3% op 1 april 2020. Deze afspraak betekent vanzelfsprekend een verhoging van de loonkosten. Dit onderstreept nog eens de noodzaak om de huisartstarieven te indexeren, zoals vorig jaar in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 is afgesproken.

Andere ingrediënten voor een aantrekkelijke sector zijn de uitvoering van het programma duurzame inzetbaarheid ‘Fluitend naar het werk’ en het realiseren van een toegankelijk, eenduidig en praktische communicatiekanaal voor de sector (cao-app). Om werkgevers en werknemers te ondersteunen komt er meer aandacht voor versterking van het arbeidsmarktbeleid.

Nieuwe functies

De ontwikkelingen in de eerstelijnszorg brengen ook nieuwe functies met zich mee, evenals een verandering van bestaande functies. Vijf daarvan krijgen in deze cao-periode aandacht. De functie praktijkmanager is meteen al opgenomen in de functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). De al bestaande functiebeschrijvingen van doktersassistent (inclusief de spreekuurondersteuner) en POH worden aangepast; de functies verpleegkundig specialist en physician assistant worden nu voor het eerst beschreven.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.