Bij de aanschaf van een nieuw HIS, KIS of HAPIS komt veel kijken. De meeste huisartsen- en regio-organisaties hebben nog weinig ervaring met zo’n inkooptraject. Ter ondersteuning van dat proces, hebben InEen en de LHV het ‘Handboek inkoop zorginformatiesystemen voor de huisartsenzorg’ gemaakt. Met uitleg van alle processtappen, praktische tips en modeldocumenten die je op je eigen situatie kunt toepassen.

Een HIS, KIS of HAPIS heeft een grote impact op het dagelijks werk in de huisartsen- en eerstelijnszorg. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig een keuze te maken voor een zorginformatiesysteem dat past bij jullie wensen en werkwijze. Ook is het van belang om tot een goede overeenkomst te komen met de leverancier. In het nieuwe handboek ‘Inkoop zorginformatiesystemen voor de huisartsenzorg’ van LHV en InEen leggen we het hele inkoopproces uit, van het voorbereiden tot beëindiging of verlenging.  

Voor grote inkooptrajecten 

Dit handboek is vooral gericht op de aanschaf van een nieuw HIS, KIS of HAPIS. Dat zijn vaak grote, langdurige trajecten die onder de vleugels van een regionale zorgorganisatie plaatsvinden. Het kan ook informatief zijn voor geïnteresseerde huisarts-praktijkhouders die betrokken zijn bij de inkoop van een nieuw zorginformatiesysteem binnen hun regio.  

Voor kleinschaligere trajecten, zoals de aanschaf van nieuwe computers of een e-health tool voor een specifieke praktijk, is dit handboek wat uitgebreid. Daarom komen InEen en de LHV later dit jaar met een afgeleide variant die meer is gericht op de kleinschalige inkoopprocessen.  

Betere positie bij aanschaf ICT 

Dit handboek is onderdeel van de inzet van LHV en InEen om huisartsen en huisartsenorganisaties een stevigere positie te geven bij de aanschaf van HIS’en en andere zorg-ICT-middelen. In dat kader komen we met 4 instrumenten: 

  1. Handboek inkoop zorginformatiesystemen
  2. Model inkoopvoorwaarden
  3. Handvatten bij kleinschalige inkoop van ICT-middelen (verwacht later in 2022) 
  4. Een keurmerk voor alle HIS’en (verwacht eind 2022/begin 2023) 

Stichting Legio heeft de LHV en InEen geholpen met de totstandkoming van het handboek. De inhoud is op onderdelen bij diverse leden gebruikt en getoetst in de praktijk bij regionale selectietrajecten. In de juni-editie 2022 van het InEen magazine en via LINK worden deze ervaringen gedeeld. 

schema van de fases van het inkoopproces