Vanzelfsprekend is er in de Miljoenennota 2021 veel aandacht voor de aanpak van de coronacrisis. VWS wil op basis daarvan het goede in de zorg behouden, het noodzakelijke verbeteren en het werkplezier van zorgprofessionals vergroten. Daar werkt InEen graag aan mee. Maar in de uitwerking van de begroting is beperkt aandacht voor de huisartsenzorg en andere zorgverleners in de eerste lijn.

‘Zorg goed voor de kwetsbare patiënt’, dat is één van de belangrijkste oproepen van InEen, LHV, NHG en andere huisartsenorganisaties aan de politieke partijen voor de landelijke verkiezingen in maart 2021. Het gaat om kwetsbare ouderen, maar ook om patiënten met chronische aandoeningen en mensen met psychische problemen die op zichzelf wonen. Investeren in betere gegevensuitwisseling tussen de betrokken zorg- en hulpverleners en meer huisartsen en ondersteunend personeel zijn belangrijke maatregelen die nodig zijn om deze kwetsbare mensen goed te kunnen helpen.

Brede visie ouderenzorg

“In de VWS-begroting lezen we dat er wordt gewerkt aan een brede visie op ouderenzorg”, aldus Anoeska Mosterdijk, directeur van InEen. “De invulling daarvan laat zich echter nog raden, net als de betekenis ervan voor het huisartsenteam en andere zorgverleners in de eerste lijn. Essentieel is dat een goede samenwerking tussen de betrokken zorg- en hulpverleners mogelijk wordt gemaakt. Naast investeringen in personeel en gegevensuitwisseling, betekent dat ook het wegnemen van regels en financiële schotten die de samenwerking in de weg staan.” Hoe die samenwerking in de wijk invulling kan krijgen, heeft InEen met 12 andere veldpartijen beschreven in de publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’.

Regioaanpak

In de VWS-begroting 2021 is veel aandacht voor digitalisering, e-health en een toekomstbestendige organisatie van zorg. Dit zijn ook belangrijke aandachtspunten van de huisartsen- en eerstelijnsorganisaties die verenigd zijn in InEen. Net als het verder brengen van de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. De ambitie van VWS is om samen met veldpartijen te komen tot een collectieve regioaanpak met aandacht voor de personele vraagstukken voor de zorg.
Mosterdijk: “Dat sluit goed aan bij de visie van InEen en huisartsenkoepels LHV en NHG op structurele samenwerking en de bijbehorende bouwstenen voor hechte huisartsenzorg. Huisartsen en huisartsenorganisaties bundelen hun krachten in regio-organisaties, zodat zij in samenwerking met bijvoorbeeld het ziekenhuis, organisaties voor verpleging en thuiszorg, gemeenten en de betrokken zorgverzekeraars die zorg en ondersteuning kunnen bieden die de inwoners van hun regio nodig hebben. Samen kun je bovendien meer bereiken als het gaat om de aanpak van arbeidsmarkttekorten en digitalisering.”

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.