Woensdag 17 maart 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, helemaal in een tijd waarin corona nog steeds om voorrang roept, maar in politiek Den Haag zijn de voorbereidingen al begonnen. Bij politieke partijen worden de commissies gevormd die de verkiezingsprogramma’s schrijven. Acht huisartsenorganisaties laten daarom een stevig geluid horen, want alleen door forse investeringen in de huisartsenzorg blijft de huisarts dicht bij de patiënt in de wijk beschikbaar en het Nederlandse zorghuis in evenwicht.

De acht huisartsenorganisaties zien al een tijd dat de huisartsenzorg in de knel komt en vragen in het bijzonder aandacht voor de volgende maatregelen:

 1. Houd de huisarts in de wijk
 2. Zorg goed voor de kwetsbare patiënt
 3. Vereenvoudig het stelsel en geef innovaties de ruimte

1. Houd de huisarts in de wijk

Door de toenemende zorgvraag, vergrijzing, een groeiend aantal chronisch zieken en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, neemt de druk op de huisartsenzorg toe. Tegelijkertijd loopt het tekort aan huisartsen, doktersassistenten, triagisten en praktijkondersteuners op. Kunnen wij het praktijkteam op sterkte houden en onze patiënten de juiste zorg blijven bieden? En is er straks iemand die onze praktijk kan voortzetten of wordt het praktijkhouderschap te zwaar? Bovendien wordt het vestigen of overdragen van een (huisartsen)praktijk moeilijker. De huisartsenpraktijken groeien uit hun jas en financieel is het onmogelijk te investeren in geschikte locaties.

Wat heeft de huisarts nodig? 

 • Maak het huisartsenvak en het praktijkhouderschap aantrekkelijker.
 • Verhoog het aantal opleidingsplaatsen en zorg voor een goede spreiding over het land.  
 • Zet in op voldoende beschikbaarheid van betaalbare huisvesting.
 • Zet in op een toekomstbestendige inrichting van de (huisartsen)spoedzorg.

2. Zorg goed voor de kwetsbare patiënt

Duizenden kwetsbare ouderen, maar ook jongeren met geestelijke problemen en patiënten die specialistische zorg nodig hebben, kunnen niet terecht bij de juiste vervolgzorg. Door wachtlijsten, patiëntenstops en personeelstekorten raken zij tussen wal en schip. Als er niets gebeurt, nemen de problemen toe. Het rapport van de Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen laat dat ook zien en doet goede aanbevelingen. Huisartsen willen nu en in de toekomst doen waar ze goed in zijn: het bieden van patiëntgerichte, bewezen effectieve huisartsenzorg.  

Hoe kan de huisarts goede zorg voor kwetsbare patiënten garanderen?

 • Zorg voor voldoende en adequate thuiszorg, (eerstelijns-, ggz-)bedden, verpleeghuizen en mogelijkheden voor consultatie van de ggz en specialist ouderengeneeskunde.               
 • Zorg voor structureel meer tijd voor kwetsbare patiënten in de huisartsenpraktijk.
 • Faciliteer een goede organisatie van de eerstelijnszorg in wijk en regio.
 • Stimuleer gemeenten en zorgverzekeraars omde ‘potjes bij elkaar te leggen’.
 • Investeer structureel in betrouwbare patiënteninformatie op Thuisarts.nl. 

3. Vereenvoudig het stelsel en geef innovaties de ruimte

We zien dat het door de complexiteit van ons zorgstelsel moeilijk is innovaties te verduurzamen. De onderlinge concurrentie dwingt zorgverzekeraars om de nominale premie laag te houden. Dat gaat ten koste van structurele investeringen in innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg. Ook investeringen in preventieve maatregelen, waarbij de ‘opbrengst’ in een ander (zorg)domein of bij een andere verzekeraar terechtkomt, zijn verre van aantrekkelijk. Versimpel het zorgstelsel en maak zo ruimte voor vernieuwing en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

Hoe kunnen we het stelsel vereenvoudigen?  

 • Door een volledige en onvoorwaardelijke uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg.
 • Door het maken van Pre-concurrentiële afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners over een adequate (ICT-)infrastructuur en zorg voor kwetsbare groepen.
 • Door een regionaal budget voor Organisatie & Infrastructuur voor huisartsenzorg beschikbaar te stellen. 

Ondertekenaars

InEen
Interfacultair Overleg Huisartsen (hoogleraren Huisartsgeneeskunde)
Het Roer Moet Om
Huisartsopleiding Nederland
Landelijke Huisartsen Vereniging
Landelijke Organisatie Voor Aspirant Huisartsen
Nederlands Huisartsen Genootschap
Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.