Het jaarrapport van de benchmark Transparante Ketenzorg 2021 is beschikbaar. 98 zorggroepen leverden hun gegevens aan, waarmee 82% van de inwoners van Nederland worden vertegenwoordigd. Gelukkig beginnen een aantal procesindicatoren weer op te veren, na de discontinuïteit in de zorg gedurende de coronapandemie in 2020.

De rapportage gaat over de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma en Vasculair Risico Management bij patiënten met een hartvaatziekte (HVZ) en een verhoogd risico op hartvaatziekten (VVR). In deze twaalfde editie is wederom een hoofdstuk opgenomen over indicatoren die over de programma’s heen kijken. We behandelen de verdeling tussen eerste en tweede lijn, de LDL-waardes in de programma’s Diabetes, HVZ en VVR en het percentage rokers in de verschillende programma’s.

Denkraam

De registratie van indicatoren geeft na twaalf jaar een duidelijk beeld van belangrijke onderdelen van de programmatische zorg bij chronische aandoeningen. De gevolgen van de discontinuïteit van de zorg door de coronapandemie waren goed zichtbaar in de benchmark van 2020. In de benchmark van 2021 herstelt dat zich weer. Maar we zien al enkele jaren dat het optimum voor meerdere programma’s in zicht komt. De meeste InEen-leden zetten een volgende stap in het verbeteren van de zorg voor chronische patiënten met de nadere implementatie van het Denkraam Integratie Zorgprogramma’s.

Doorontwikkeling benchmark

De benchmark ‘Transparante ketenzorg’ is een belangrijk instrument bij de uitvoering van het ‘Kwaliteitsbeleid op Maat’ van InEen. Huisartsen leren samen met andere zorgverleners, patiënten en stakeholders aan de hand van spiegelinformatie, zoals de informatie uit de benchmark. De regionale of lokale eerstelijnsorganisatie ondersteunt dit leerproces. Om deze toegevoegde waarde van de benchmark te behouden en vergroten, onderzoekt InEen in samenspraak met leden en stakeholders de mogelijkheden voor doorontwikkeling en/of verbreding van de benchmark. Resultaten worden in de loop van 2022 verwacht.

Aan de slag met praktijkvariatie

De benchmark ‘Transparante Ketenzorg’ maakt ook de verschillen tussen zorggroepen inzichtelijk. Bij een aantal indicatoren is nog sprake van een praktijkvariatie tussen zorggroepen. Praktijkvariatie is een belangrijke bouwsteen van het Kwaliteitsbeleid op Maat. Het benchmark rapport biedt InEen-leden een handreiking voor het effectief onderling analyseren en bespreken van praktijkvariatie en het beantwoorden van de vraag óf en in hoeverre deze gewenst of ongewenst is.

Extra indicatoren in innovatieset

De facultatieve innovatieset die sinds enkele jaren onderdeel is van de benchmark, biedt ketenzorgorganisaties extra mogelijkheden voor het werken aan kwaliteit vanuit de ketenzorgorganisatie. Deze bevat onder meer indicatoren over de zorg voor kwetsbare ouderen, GGZ, hartfalen, atriumfibrilleren en chronisch nierschade, een aanvulling op de medisch-inhoudelijke indicatoren voor diabetes en COPD en indicatoren die inzicht geven in persoonsgerichte zorg.

Vragen over het rapport? Mail naar benchmarkketenzorg@ineen.nl.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.