De strekking van het concept Integraal Zorgakkoord dat VWS met alle betrokken partijen heeft gedeeld, is goed. InEen herkent zich in de ontwikkelrichting en ziet daarin ook een belangrijke rol voor haar leden. Om die rol te kunnen pakken, zijn wel meer (financiële) garanties nodig. Met name voor het aanpakken van de knelpunten in de huisartsenspoedzorg, het realiseren van Meer Tijd voor de Patiënt en het versterken van de organisatiegraad.

Het huidige zorglandschap is versnipperd en sterk gescheiden in domeinen. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) zet in op transformatie naar een regionaal en samenhangend georganiseerd aanbod van passende zorg. Dat ondersteunt InEen van harte. Goed nieuws is dat er komende jaren veel extra geld wordt vrijgemaakt voor huisartsen- en eerstelijnszorg. Tegelijkertijd hebben we zorgen over de voortvarendheid. Het akkoord bevat een grote hoeveelheid goede voornemens, maar is niet altijd concreet over inhoud, uitvoering en regie. InEen dringt daarom bij VWS aan op strakke bewaking van de prioritering, uitvoering, monitoring en bijsturing. Daarmee hebben de ambities meer kans van slagen.

Drie hoofdpunten

InEen zet in de reactie op het concept Integraal Zorgakkoord met name in op:

  1. Meer urgentiebesef en prioritering van maatregelen om op korte termijn de grote problemen in de huisartsen- en eerstelijnszorg aan te pakken. Met name door te investeren in oplossingen voor de huisartsenspoedzorg in avond, nacht en weekend, Meer Tijd voor de Patiënt en de versterking van organisatiekracht.
  2. Financiële zekerheid: de kaders voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg moeten volledig worden benut. Dat vereist concrete afspraken over de wijze waarop zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen de totstandkoming van goede plannen in het kader van het IZA oppakken en contracteren.
  3. Vereenvoudigen van het aanvragen en toekennen van transformatiegelden. Regionale opgaven vragen om regionale bestedingen. De transformatie landt in belangrijke mate in de eerste lijn, daarom is het logisch dat daar ook voldoende transformatiemiddelen landen.

Verder vraagt InEen onder meer aandacht voor verlaging van de administratieve lasten en te veel bestuurlijke drukte.

Vervolg

InEen is nauw betrokken bij de totstandkoming van het IZA. De komende tijd wordt de tekst verder uitgewerkt. De definitieve versie van het IZA bespreekt InEen in september met haar leden.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.