“VWS moet zo snel mogelijk met partijen in overleg om bezwaren weg te nemen”

InEen, de vereniging van huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, heeft met zorg kennisgenomen van het besluit van de LHV en Actiz om het Integraal Zorgakkoord (IZA) nu niet te tekenen. De Algemene Ledenvergadering van InEen heeft de tekst van het IZA op donderdag 8 september jl. wel goedgekeurd. Voor een goede uitvoering van het IZA als geheel zijn echter alle beroepsgroepen en domeinen nodig. Als dragende partijen het akkoord niet steunen, wordt het heel moeilijk om de ambities te realiseren. InEen-voorzitter Ruben Wenselaar: “Het is cruciaal dat VWS samen met de huisartsenorganisaties, Actiz en verzekeraars snel de gesprekken voortzet, met als doel tot vertrouwen te komen dat de afspraken uit het IZA ook gerealiseerd gaan worden.”

Het IZA verwoordt een noodzakelijke beweging richting een toekomstbestendige zorg. De urgentie om keuzes te maken en de zorg op onderdelen anders in te richten is groot. Een betere samenwerking tussen alle zorgpartijen en met het sociaal domein is daarbij cruciaal. Het IZA schetst daarvoor de hoofdlijnen. Voor het eerst is een samenhangend akkoord voor alle zorgsectoren opgesteld in plaats van een akkoord per sector. De afspraken en voornemens in het akkoord hebben echter alleen kans van slagen als het akkoord breed wordt omarmd. Daarvan is nu helaas geen sprake.

Het IZA schetst een grotere rol voor de eerstelijnszorg en dat biedt kansen. Veel van de door InEen aangedragen thema’s, ideeën en wensen zijn ook terug te vinden in het IZA: het belang van versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg, concrete afspraken ter verbetering van de samenwerking met de GGZ en het sociale domein, verhoging van de ANW-tarieven waardoor de invoering van het actieplan ‘werkdruk in de ANW’ realiseerbaar wordt, ruim baan voor een brede uitrol van Meer Tijd voor de Patiënt, en een ambitieuze agenda voor betere gegevensuitwisseling in de zorg en meer hybride zorg. De huisartsenspoedposten, gezondheidscentra en huisartsenzorggroepen die zijn aangesloten bij InEen stemden daarom op donderdag 8 september in grote meerderheid in met de tekst van het IZA.

Daar ging een stevige discussie aan vooraf over de zorgen die ook zij hebben. Omdat het een akkoord op hoofdlijnen is, moeten veel afspraken nog geconcretiseerd worden. Hoe gaat dat uitpakken? Er is voldoende geld beschikbaar gesteld door VWS, maar dat moet wel nog via de zorgverzekeraars zijn weg vinden naar de huisartsen- en eerstelijnszorg. De afgelopen jaren is sprake geweest van onderuitputting van de beschikbare kaders, terwijl er voldoende goede initiatieven in de sector waren. Hierdoor is er een gebrek aan vertrouwen ontstaan in de te maken afspraken met de zorgverzekeraars.

Het is essentieel dat de zorgen van de huisartsenzorg en Actiz worden weggenomen. Zonder een brede steun van alle dragende partijen zullen de ambities van het IZA heel lastig te realiseren zijn. InEen zal niettemin het IZA ondertekenen in het vertrouwen dat VWS snel samen met de huisartsenorganisaties, Actiz en zorgverzekeraars de gesprekken voortzet met als doel tot het benodigde vertrouwen te komen dat de afspraken uit het IZA ook gerealiseerd gaan worden.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.