InEen en LHV hebben veel verontrustende reacties ontvangen van huisartsen en huisartsenorganisaties op het VGZ inkoopbeleid diagnostiek en trombosezorg 2020. Zij verwachten ongewenste effecten voor patiënten, voor huisartsgeneeskundige zorg en voor de zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsrelatie(s) op het gebied van diagnostiek in grote delen van het land. Deze zorgen zijn in aanloop naar het nieuwe beleid met VGZ gedeeld, maar hiermee is onvoldoende gedaan. In een brief aan VGZ vragen InEen en LHV garanties voor de werkbaarheid en continuïteit van diagnostiek voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ.

VGZ-beleid doorkruist regionale samenwerking

In veel regio’s zijn goede afspraken gemaakt over het aanbod van eerstelijnsdiagnostiek aan patiënten en huisartsen en over de gegevensuitwisseling tussen ketenpartners. Het beleid van VGZ op het niveau van GHOR-regio’s doorkruist de bestaande regionale afspraken. Doordat VGZ deze beweging solistisch inzet en geen afstemming heeft met andere (preferente) verzekeraars in een regio, dreigt op veel plaatsen in het land versnippering en inefficiëntie. Bijvoorbeeld als er door de nieuwe, enkel door VGZ gecontracteerde aanbieder, een parallelle infrastructuur wordt opgezet. Dit gaat in tegen de gezamenlijke beweging die met het rapport Juiste Zorg op de Juiste Plek en de Hoofdlijnenakkoorden is ingezet.

VGZ-beleid grijpt onnodig in op goed lopende processen en afspraken

InEen en LHV maken zich grote zorgen over het op niveau blijven van de kwaliteit en het tijdig kunnen inregelen van de noodzakelijke diagnostische diensten. VGZ heeft namelijk in meerdere gebieden gekozen voor aanbieders die nog geen historie in de betreffende regio hebben. De zorgen betreffen onder meer de beschikbaarheid en openingstijden van bloedafnamelocaties in wijken en de service aan de huisartsenpraktijk in de vorm van oproepdiensten, digitaal aanvragen, online inzage uitkomsten, prikposten in de praktijk, mogelijkheden voor huisartsen om zelf bloed af te nemen of de beschikbaarheid van vingerprikbepalingen (PoCT).

Garanties

InEen en LHV willen van VGZ de garantie dat:

  • De bestaande gedragen regionale afspraken t.a.v. het voorzieningenaanbod, de gegevensuitwisseling en de consultatie gehandhaafd kunnen blijven.
  • De continuïteit van diagnostiekzorg gewaarborgd is per 1-1-2020, met behoud van kwaliteit.
  • De administratieve lasten voor huisartsen niet toenemen als gevolg van dit beleid.
  • De rol die VGZ toedicht aan huisartsen(organisaties) op dit dossier reëel en praktisch uitvoerbaar is.

InEen en LHV blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en verwachten dat VGZ ingaat op hun verzoek om op korte termijn een overleg te plannen.

Lees de brief aan VGZ

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.