De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vraagt nauwe samenwerking en snel schakelen tussen zorgverleners. Zeker als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. In Zaanstreek-Waterland lijkt een multidisciplinair samenwerkingsproject met digitale hulpmiddelen waarin de patiënt de regie houdt te zorgen voor een flinke daling van het aantal ziekenhuisopnamen voor kwetsbare ouderen.

In 2015 startte in de regio Purmerend de pilot Multidisciplinaire Samenwerking rond Ouderenzorg. De huisartsen kozen voor een elektronisch patiëntenoverleg om een gezamenlijk zorgbehandelplan te maken en snel te kunnen communiceren bij veranderingen in de gezondheid van de patiënt. De pilot was een succes en implementatie in de regio volgde. Inmiddels doet bijna de helft van de praktijkhoudende huisartsen in Zaanstreek-Waterland mee. Doordat eerder en beter duidelijk is waar zorg nodig is, worden crisissituaties voorkomen. Dat zorgt ook voor minder druk op ziekenhuisbedden en minder hoge ziekenhuiskosten. Bij een van de deelnemende praktijken werden in 2015 in totaal 96 75-plussers opgenomen; in 2016 waren dat er slechts 47.

De patiënt beslist

In het gezamenlijke digitale zorgbehandelplan, krijgt de stem van de patiënt veel ruimte. Welke problemen ervaart hij of zij en wat heeft prioriteit? “Vooral dat laatste is belangrijk”, zegt huisarts Liesbeth Vos, één van de initiatiefnemers. “Dagelijks probleemloos functioneren is voor de oudere soms van minder groot belang dan bijvoorbeeld een dag met het kleinkind naar de dierentuin kunnen gaan. Samen zoeken we uit hoe we dit mogelijk kunnen maken. Dat de patiënt of de mantelzorger het dossier ook zelf kan inzien, is een pré voor mantelzorgers van patiënten met dementie. Het geeft korte lijnen met de casemanager en de specialist ouderengeneeskunde.”

Verouderde benaderwijze

Vos denkt dat multidisciplinair samenwerken met digitale hulpmiddelen de toekomst is en een goede manier om JZOJP te realiseren. “Als huisarts denken we het wel goed te doen in de ouderenzorg. Toch is onze benaderwijze vaak wat verouderd. De patiënt wordt zelden gevraagd wat hij of zij zelf wil. Dat doen we nu steeds bewuster. De patiënt krijgt meer regie. Tegelijkertijd zoeken we de verbinding met elkaar en kijken we als zorgverlener hoe we elkaar kunnen versterken om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden.”

Implementatie

Dat de implementatie van de multidisciplinaire samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland nu zijn vruchten afwerpt, is volgens Vos mede te danken aan de steun van de ROS ZONH. “De bestuurlijke, planmatige aanpak van ZONH heeft ons erg geholpen. Het schrijven van het plan, het verzamelen van data, maar ook het overleg met Zilveren Kruis, waardoor we uiteindelijk financiering hebben gekregen om aan het werk te gaan. Dat alles was van grote waarde. De projectmanager van ZONH, had een cruciale rol in het breed implementeren van de werkwijze. Door de regie te houden op verschillende trajecten, kritisch te zijn en de grote lijnen in beeld te brengen werden we ontzorgd.”

“Dagelijks probleemloos functioneren is voor de oudere soms van minder groot belang dan bijvoorbeeld een dag met het kleinkind naar de dierentuin kunnen gaan. Samen zoeken we uit hoe we dit mogelijk kunnen maken.”