Samen met zorgverzekeraar CZ stond zorggroep Zorroo aan de wieg van het programma COaching Op Leefstijl. COOL is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die sinds dit jaar in de basisverzekering wordt vergoed. “Dat een interventie die volledig op preventie is gericht nu in de basisverzekering is opgenomen, is belangrijk”, vindt directeur Daan Kerklaan.

Al veel langer maakt Zorroo serieus werk van preventie. Onder meer werd geëxperimenteerd met een geïnitieerde interventie van de NDF om te voorkomen dat mensen met glucose intolerantie diabetes zouden ontwikkelen. In combinatie met het eigen beweegprogramma werkte Zorroo de interventie uit tot een breed step care traject, waarin ook aandacht was voor individuele begeleiding door een leefstijlcoach. “In die tijd werd preventie eigenlijk nog niet betaald”, zegt Kerklaan, “maar CZ was wel geïnteresseerd in de leefstijlcoach. Met dat onderdeel zijn we toen samen verder gegaan en zo is COOL geboren.”

Overgewicht te lijf

In het COOL-programma, dat bij Zorroo ‘Overgewicht te lijf’ heet, staat de leefstijlcoach centraal. Als linking pin tussen de verschillende programma-onderdelen focust de leefstijlcoach op de gedragsverandering die nodig is om tot een gezonde leefstijl te komen. Naast gezond eten en meer bewegen komen ook zaken als een gezond dagritme, ontspanning en goed slapen aan de orde. Deels gebeurt dit op maat in individuele coachingsgesprekken en deels in groepsbijeenkomsten. De groepsaanpak is kenmerkend voor COOL. Daardoor leren de deelnemers van elkaar en kunnen ze elkaar bemoedigen. Ook de looptijd is essentieel: twee jaar waarin de gedragsverandering stap voor stap tot stand kan komen. Kerklaan: “COOL sluit aan bij de ontwikkeling naar meer zelfmanagement. Het leert de deelnemers hoe ze zelf de regie over hun gezondheid kunnen nemen.”

Goed opgeleid

Zorroo heeft afspraken met verschillende leefstijlcoaches in het werkgebied. Zij worden op aanvraag ingeschakeld en werken dan onder de vlag van de zorggroep. Belangrijk is, benadrukt Kerklaan, dat de leefstijlcoach goed is opgeleid. “De coach moet zich echt op de gedragsverandering kunnen richten. Naast een afgeronde opleiding tot leefstijlcoach, bijvoorbeeld bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (Avleg), is een licentie voor het COOL-programma (afgegeven door het expertisecentrum voor COOL) een voorwaarde.”

Manager leefstijl

Om de coördinatie en organisatie van de leefstijlprogramma’s in goede banen te leiden – naast COOL organiseert Zorroo ook programma’s rond stoppen met roken, specifieke beweegprogramma’s, slaaptrainingen en meer – stelde Zorroo een manager Leefstijl aan. Adrienne van den Bosch onderhoudt de contacten met de leefstijlcoaches, organiseert intervisie en introduceert hen in de wijken. De uitgebreide wijknetwerken met buurtsportcoaches, sportverenigingen, fysiotherapeuten en psychologen (denk aan emotie-eten) stelt de leefstijlcoach in staat ondersteuning op maat aan te bieden. Bij Zorroo, vertelt Van den Bosch, draaien op dit moment tien groepen met elk ongeveer vijftien deelnemers: volwassenen met een BMI vanaf 30 (of 25 in combinatie met diabetes of hartvaatziekten). Binnenkort gaat ook een traject voor kinderen (8-13 jaar) van start: Cool2Bfit.

Plannen

Dit voorjaar gaat Zorroo de COOL-trajecten evalueren. In de pilotfase (2015-2017) wees onderzoek door de Universiteit Maastricht uit dat COOL-deelnemers na afloop van het traject blijvend meer bewegen, minder zitten en gezonder eten. De motivatie voor gedragsverandering neemt aanzienlijk toe, evenals de kwaliteit van leven. Kerklaan is nog lang niet klaar met COOL. “We praten met de gemeente over hoe zij er meer mee kunnen doen. Denk aan een traject op maat voor bijvoorbeeld de sociale werkvoorzieningen. Denkbaar is ook dat bedrijven het programma aanbieden aan hun werknemers.”

Daan Kerklaan

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De GLI is een nieuwkomer in het landschap van de basiszorg. Nu in principe elke verzekerde er aanspraak op kan maken, zijn veel zorggroepen zoekende naar een goede aanpak. Om hen van dienst te zijn is op LINK een uitgebreid dossier aangemaakt. Hier zijn bijvoorbeeld alle inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars te vinden. Verder informatie over de discussies die nog spelen rondom de bekostiging.