Benchmark Ketenzorg

Hier vindt u de Benchmark Transparante Ketenzorg rapportages over de afgelopen jaren. Daarnaast zijn de indicatoren met de specificaties van de indicatoren van de afgelopen jaren en 2018 opgenomen.

Jaarrapportages benchmark ketenzorg


Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg

2019

De indicatoren voor 2019 zijn bepaald en worden toegelicht in onderstaand document. De uitwerking of operationalisatie van de indicatoren voor 2019 volgt.

2018

Invulformats en aanscherping specificaties

2017

Hieronder treft u de specificaties van indicatoren aan voor de benchmark ketenzorg over verslagjaar 2017. Dit zijn de operationalisaties van tellers en noemers om de indicatoren te kunnen berekenen. Ook treft u de indicatoren aan voor de landelijke benchmark ketenzorg over verslagjaar 2017.

Invulformats en aanscherping specificaties

Indicatoren

De in- en exclusiecriteria van de ketenzorgprogramma’s staan beschreven in:

Hoe deze in- en exclusiecriteria vertaald worden naar de benchmark rapportage, wordt uitgewerkt in de verschillende invulformats en het ‘aanscherpingsdocument specificaties indicatoren’. Voor 2016 vindt u de uitwerking hieronder.

De indicatoren voor 2017 zijn bepaald en toegelicht in onderstaand document.

2016

Hieronder treft u de specificaties van indicatoren aan voor de benchmark ketenzorg over verslagjaar 2016. Dit zijn de operationalisaties van tellers en noemers om de indicatoren te kunnen berekenen. Ook treft u de indicatoren aan voor de landelijke benchmark ketenzorg over verslagjaar 2016. Deze indicatorenset sluit aan op de afspraken uit Het Roer Gaat Om.

Download specificaties

IndicatorenFormats voor upload MeetpuntKwaliteit

2015

Hieronder treft u de specificaties van indicatoren aan voor de benchmark ketenzorg over verslagjaar 2015. Dit zijn de operationalisaties van tellers en noemers om de indicatoren te kunnen berekenen. Ook treft u de indicatoren aan voor de landelijke benchmark ketenzorg over verslagjaar 2015. Deze indicatorenset sluit aan op de afspraken uit Het Roer Gaat Om.

Download specificaties

Indicatoren

2014

De Stuurgroep benchmark Ketenzorg heeft op 1 juli 2015 de specificaties voor de berekening van de indicatoren DM, COPD, HVZ en VRR vastgesteld. Het betreft de indicatoren uit de indicatorenset 2014 van de landelijke benchmark ketenzorg. Deze specificaties worden gehanteerd voor het integrale toetsinstrument ketenzorg.

Download specificaties

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 12 juni 2019

Contactpersonen