In de zorg gaat de aandacht steeds meer uit naar ‘de regio’. Per regio moet er een gezamenlijk beeld komen van de sociale en gezondheidssituatie, inclusief voorspellingen over de ontwikkelingen in de komende jaren, een regioplan en discipline- en domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken. Het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek is hierbij een belangrijke driver.

Hier liggen kansen voor een regionaal goed georganiseerde huisartsen- en eerstelijnszorg. De regio-organisatie kan het herkenbare aanspreekpunt zijn voor andere zorgaanbieders, het sociaal domein en verzekeraars. Met de LHV en het NHG heeft InEen hierop een visie ontwikkeld en de bouwstenen voor de regio-organisatie uitgewerkt. Op hechtehuisartsenzorg.nl kleuren we de bouwstenen steeds verder in en maken we de komende tijd de beweging zichtbaar die in veel regio’s gaande is.

In de acute zorg zien we een andere ontwikkeling en lijkt het ministerie van VWS juist meer zelf regie te nemen op de inrichting van de zorg. De Houtskoolschets Acute Zorg beschrijft een model met laagdrempelige spoedzorg dichtbij en hoog specialistische spoedzorg op een beperkter aantal plaatsen. Op hoofdlijnen kunnen LHV, VPH, NHG en InEen zich hierin wel vinden. We zien veel voordelen in domeinoverstijgende samenwerking, zoals die nu al vorm krijgt in pilots voor zorgcoördinatie. Inhoudelijk zijn deze vergelijkbaar met de zorgmeldkamers uit de Houtskoolschets. De Houtskoolschets lijkt ruimte te bieden voor regionale verschillen, maar hier zit wel een punt van zorg. Een voorbeeld is de schaalgrootte van zo’n zorgmeldkamer of zorgcoördinatie(punt). Hoe groter de schaal, hoe groter wellicht het risico op verlies van kwaliteit en bestuurbaarheid van de zorgvraag van de patiënt.

Datzelfde geldt voor de integrale spoedpost die wordt beschreven. Het samenbrengen van expertises kan voordelen hebben voor bijvoorbeeld afstemming, doorstroom en inzet van personeel. Maar het moet niet een nieuw, groot onpersoonlijk instituut worden, ver weg van de patiënt en de dagpraktijk van de huisarts. De huisartsen(posten) pleiten er daarom voor om de regio-indeling en regio-schaal van de huisartsenorganisaties leidend te laten zijn bij het bepalen van de schaalgrootte van de integrale spoedposten.

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 7 – 2020