Op het moment van het schrijven van deze column zijn alle coronamaatregelen nog van kracht. Overal in het land zijn huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen inmiddels ingericht voor het verlenen van coronazorg. Op tal van plaatsen zijn ook tijdelijke zorglocaties ingericht. We wachten op wat komen gaat, of we de curve van besmettingen met het COVID 19-virus laag kunnen houden en er voldoende zorgcapaciteit is.

Sinds maart is er ontzettend veel werk verzet door huisartsen en huisartsenposten, op veel plekken ondersteund door zorggroepen en regionale organisaties. De eerste lijn laat in deze crisistijd zijn veerkracht zien. Regio’s leren van elkaar en zorgverleners en bestuurders laten zien wat zij samen in korte tijd voor elkaar krijgen. Alle respect daarvoor.

In een enorm tempo en met veel creativiteit zijn nieuwe manieren gevonden om zorg op afstand te bieden aan mensen met corona-gerelateerde klachten, maar vooral ook aan mensen met andere klachten en chronische aandoeningen die nu niet langs kunnen komen bij de praktijk. Er zijn allerlei opties voor beeldbellen en videoconsulten verkend en in gebruik genomen. Ook screeningsapps hebben hun intrede gedaan. Als triagemiddel om de eerste lijn te ontlasten, maar ook als monitoringsinstrument. Al doende wordt geleerd en daar kunnen we na deze periode op voortbouwen.

Want de ervaringen die we nu razendsnel hebben opgedaan kunnen we heel goed gebruiken bij die andere grote uitdaging die voor ons ligt, namelijk met een kleinere beroepsbevolking iedere Nederlander die zorg bieden die nodig is. We moeten voorkomen dat we na de coronacrisis terugvallen in oude patronen. En vooral samen blijven optrekken in de regio en in de wijk, gebruikmaken van elkaars expertise, anders blijven werken en actief gebruik blijven maken van zorg op afstand.

Ik nodig jullie van harte uit om jullie goede voorbeelden en ideeën met InEen te delen via communicatie@ineen.nl. Die vormen een mooi vertrekpunt om samen verder te bouwen aan een duurzame, krachtige eerste lijn. De Tweedaagse van InEen staat dit jaar in het teken van digitalisering. Daar zullen we de ervaringen uit de coronacrisis uiteraard ook een plek geven.

Anoeska Mosterdijk,

Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk

Anoeska Mosterdijk


Column uit De Eerstelijns – editie 3 – 2020