Tijdens de InEen Tweedaagse, die eind september plaatsvond, zijn veel mooie voorbeelden gedeeld van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. In dit nummer van De Eerstelijns wordt teruggeblikt en komt het meekijkconsult in de regio Rotterdam als winnaar van de Tweedaagse Challenge uitgebreid aan bod.

Bij het goed inrichten van zorg en ondersteuning voor mensen met een chronische aandoening gaat het ook om het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. De programmatische aanpak per aandoening heeft ons veel gebracht. Patiënten zijn beter in beeld, zij kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit van zorg op basis van standaarden en richtlijnen en dat heeft geleid tot betere uitkomsten. Bovendien is er meer substitutie op gang gekomen.

Maar de programmatische aanpak kent ook beperkingen. Zorgprofessionals kunnen niet altijd uit de voeten met de protocollen en de ‘afvinkcultuur’ die de geprotocolleerde zorg met zich meebrengt. Ook lijken de grenzen van de verbetering die met deze aanpak te bereiken is in zicht. Hoe nu verder?

Op veel plekken in het land wordt hierover nagedacht en worden stappen gezet naar de integratie van zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen. Een mooi initiatief is het onderzoeksproject ‘Ketenzorg ontketend’ van het Radboud UMC, dat gericht is op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van een patiëntgericht integraal zorgprogramma voor chronische aandoeningen en multimorbiditeit.

Vanuit InEen leveren we een bijdrage door initiatieven, ervaringen en uitkomsten bijeen te brengen en te vertalen in een ‘denkraam’ dat regionale organisaties helpt om de chronische zorg te optimaliseren en in samenhang te organiseren, uitgaand van de behoefte van de inwoners. Een eerste versie van het denkraam voor integratie van zorgprogramma’s bespreken we eind november met de leden. Gekoppeld hieraan stellen we met de leden een onderzoeks- en ontwikkelagenda op, gericht op het ontwikkelen van handvatten en ondersteuning voor de regionale doorontwikkeling van chronische zorg.

De zorginhoud is daarbij leidend, met positieve gezondheid als vertrekpunt. We willen van standaard zorg naar persoonsgerichte zorg. Minder administratieve belasting voor zorgverleners en meer ruimte voor professionele autonomie. Daarbij gelden de doelstellingen van quadruple aim: meer kwaliteit van zorg, betere uitkomsten, tegen lagere of dezelfde kosten én met meer werkplezier voor zorgprofessionals. ​

Anoeska Mosterdijk,

Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk

Anoeska Mosterdijk


Column uit De Eerstelijns – editie 7 – 2019