In de vorige Eerstelijns sprak ik mijn respect uit voor de veerkracht en creativiteit die zorgverleners en organisaties in de eerstelijnszorg in de coronacrisis laten zien. We konden op hen rekenen toen de coronazorg snel moest worden opgeschaald en ook nu de reguliere zorg weer op gang komt in de anderhalve meter samenleving. Die zorgverleners en organisaties kunnen op hun beurt vertrouwen op hun partners in de zorgketen. Een belangrijke, juist in coronatijd, is het eerstelijns diagnostische centrum (EDC).

De EDC’s staan voor laagdrempelige ondersteuning van huisartsen en patiënten. Met fijnmazige afnamenetwerken, adviezen aan eerstelijnszorgverleners over toe te passen diagnostiek en betekenis van uitslagen leveren ze een belangrijke bijdrage aan goede en verantwoorde patiëntenzorg. Veelal actief buiten het zicht van publiek en media, zijn ze de een stille kracht in de eerstelijnszorg.

Ook tijdens de coronacrisis vervullen ze hun waardevolle rol grotendeels buiten beeld, direct achter de zorgverleners in de frontlinie. In veel regio’s zochten de EDC’s tijdens de coronacrisis de samenwerking met GGD’en en ziekenhuizen om de enorme diagnostische uitdaging te volbrengen. Ze bezochten mensen aan huis en in het verpleeghuis om hen te testen en namen waar nodig een rol in het testen van zorgpersoneel. Dankzij hun fijnmazige netwerk kunnen de EDC’s snel opschalen als dat nodig is. In tijden van crisis is dat essentieel.

Maar testen is meer dan het afnemen van diagnostisch materiaal. Het gaat ook om het stellen van de juiste vragen, het inzetten van de juiste test en het goed interpreteren van de uitkomst. Daarin zijn de EDC’s een belangrijke kennispartner van de eerste lijn. In tijden van crisis én daarbuiten. Naast de coronadiagnostiek komt de reguliere diagnostiek nu weer op gang. Of er in een inhaalslag gemaakt moet worden, hoe groot die zal zijn en of de financiële compensatie voor de EDC’s voldoende zal zijn, dat moet de tijd leren. We weten wel dat de EDC’s een onmisbare schakel zijn in het bieden van de juiste eerstelijnszorg aan iedere patiënt.

Anoeska Mosterdijk,

Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk

Anoeska Mosterdijk


Column uit De Eerstelijns – editie 4 – 2020