Op 1 april, vrijwel tegelijk met het verschijnen van de Eerstelijns, publiceren de zorgverzekeraars traditiegetrouw hun inkoopbeleid voor 2022. In alle aandacht voor COVID-19-zorg, -vaccinaties en de formatie dreigt dat bijna ondergesneeuwd te raken. Bij InEen maken we – ook traditiegetrouw – een analyse van het inkoopbeleid. Zien we de afspraken terug die we in het kader van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 (HLA) hebben gemaakt?

Bij het ter perse gaan van De Eerstelijns waren de inkoopdocumenten nog niet beschikbaar en kon ik hierop geen antwoord geven. Wat ik wel wist, is op welke drie punten uit het HLA versnelling nodig is. De partijen van het hoofdlijnenakkoord hebben afgesproken het akkoord halverwege de looptijd te laten evalueren door een onafhankelijk bureau. Die evaluatie is recent afgerond. Het bureau adviseert de komende twee jaar vol in te zetten op versterking van de organisatiekracht van de huisartsenzorg, digitalisering en e-health en meer tijd voor en met de patiënt. InEen juicht dat toe en zal daar vanzelfsprekend aan bijdragen.

In onze reactie op de discussienota Zorg voor de Toekomst benadrukken we ook dat versterking van de organisatiekracht in de huisartsen- en eerstelijnszorg essentieel is. Zowel voor het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek als voor het realiseren van veranderingen die nodig zijn om de groeiende zorgvraag met een krimpende beroepsbevolking te kunnen opvangen. Verder wijzen we op het mechanisme dat zorgverzekeraars door de onderlinge concurrentie nu onvoldoende stimulans ervaren om te investeren in de eerstelijnszorg.

InEen roept het nieuw aantredende kabinet op om deze investeringsklem te doorbreken door de beschikbaarheidsfunctie van de organisatie en infrastructuur in de eerste lijn non-concurrentieel te maken. Daarnaast zullen minister en zorgverzekeraars meer samenhang in het beleid en de zorginkoop tussen onder meer huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en GGZ moeten brengen. Pas dan kan de Juiste Zorg op de Juiste Plek ècht gaan vliegen.

Anoeska Mosterdijk, directeur InEen.

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 2 – 2021