2021 is voor huisartsen en huisartsenposten stormachtig gestart. In de tweede week van januari vroeg het RIVM hen om de vaccinatie van kwetsbare patiënten in (kleinschalige) instellingen die op naam ingeschreven zijn bij de huisarts op te pakken. Twee weken later werd de eerste vaccinatie al toegediend. Een mooie illustratie van regionale samenwerking in de huisartsenzorg en de organisatiekracht van InEen-leden.

Twente, Zoetermeer en Deventer beten het spits af en deelden hun ervaringen. Kort daarna volgden andere regio’s. Inmiddels zijn door het hele land mobiele teams actief, gefaciliteerd door de huisartsenposten. Ook hebben verschillende koepels van gezondheidscentra hun hulp aangeboden bij het vaccineren van grotere groepen Nederlanders later dit jaar. Zij gaan samen met de GGD in hun regio kijken hoe hun infrastructuur en capaciteit kunnen worden ingezet.

Tijdens de eerste coronagolf pakten huisartsenposten hun rol in de acute coronazorg en in de regionale crisisteams. Tegelijkertijd zorgden zorggroepen en gezondheidscentra ervoor dat de reguliere en chronische zorg zoveel mogelijk doorgang kon vinden. Zo nodig op afstand. De inzet van de georganiseerde huisartsenzorg tijdens de coronapandemie onderstreept de visie die InEen, LHV en NHG eind 2019 met hun leden hebben vastgesteld: verregaande structurele samenwerking en organisatievorming in de huisartsenzorg en de eerste lijn zorgt voor kortere lijnen met ketenpartners in de regio en vergroot de slagkracht.

Ook na de coronapandemie blijft dit noodzakelijk. De toenemende en complexere zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en noodzaak tot verdergaande digitalisering kun je alleen samen te lijf. Een zichtbare regionale (eerstelijns- en huisartsen-)organisatie is bovendien een helder aanspreekpunt voor het ziekenhuis, het sociaal domein, de GGZ en andere partijen in de regio. Daarbij is mandaat van de aangesloten huisartsen uiteraard belangrijk. Dit vergt goede governance van regio-organisaties en bestuurlijk leiderschap.

InEen zet zich ook de komende jaren in om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren en leden te helpen de volgende stap te maken. In onze nieuwe Meerjarenvisie 2021-2024 beschrijven we hoe we dat doen. Uitgangspunt zijn de bouwstenen voor hechte huisartsenzorg, waar veel InEen-leden al mee aan de slag zijn (kijk voor meer informatie op hechtehuisartsenzorg.nl. Zo verbinden we onze activiteiten op landelijk niveau aan de ambities van de regio’s.

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 1 – 2021