Dat de werkdruk in de zorg hoog is, de zorgvraag als gevolg van demografische ontwikkelingen toeneemt en de beroepsbevolking krimpt, dat weten we allemaal. Tegelijkertijd verandert de manier waarop we ons leven inrichten en waarop we willen werken. Jonge huisartsen vormen daarop geen uitzondering. Er zijn en blijven startende huisartsen die dromen van een eigen praktijk. Maar vaak wel wat later. Of in een andere vorm, zodat het praktijkhouderschap beter gecombineerd kan worden met het gezinsleven.

Heel begrijpelijk, maar de overgangssituatie tussen de oude en nieuwe manier van werken brengt wel uitdagingen met zich mee. Er ontstaat een mismatch tussen oudere huisartsen die de praktijk willen verkopen en de nieuwe generatie die nog even mee wil wachten met een overname. Dat leidt ertoe dat huisartsen soms jaren op zoek zijn naar een opvolger.

Verschillende regionale huisartsenorganisaties helpen aangesloten huisartsen bij het vinden van een geschikte opvolger, het ondersteunen bij en deels overnemen van bedrijfsvoeringstaken en soms met een (tijdelijke) praktijkovername. Daarnaast melden zich nieuwe toetreders in de huisartsenzorg, die praktijken overnemen. Ook zien we nieuwe concepten ontstaan, vaak met een focus op digitalisering. Deze concepten kunnen geïntegreerd worden in de bestaande bedrijfsvoering.

Interessante ontwikkelingen, waar weer nieuwe vraagstukken achter vandaan komen. Want wat betekent praktijkovername door een landelijke partij bijvoorbeeld voor de regionale samenhang? Blijft de overgenomen praktijk meedraaien op de post en lid van de coöperatie? En welke invloed heeft een praktijkovername door de regio-organisatie op de relatie met de aangesloten huisartsen? Het is verstandig om hier als regio-organisatie en praktijken tijdig over in gesprek te gaan en samen een koers voor de regio te bepalen. Door te anticiperen op ontwikkelingen, werk je samen aan een toekomstbestendige en sterke eerste lijn.

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 3 – 2021