Huisartsen zorgen er met andere zorg- en hulpverleners in de wijk voor dat mensen langer thuis kunnen wonen en dicht bij huis de juiste en betaalbare zorg krijgen. Om dat zo te houden in deze tijd van arbeidsmarktkrapte en toenemende zorgvraag, is het cruciaal dat huisartsen ondersteund worden op praktijk-, wijk- en regioniveau. Die ondersteuning is mede dankzij de O&I op gang gekomen. Nu moeten we doorpakken.

De basis daarvoor is Hechte huisartsenzorg, de visie en bouwstenen voor structurele samenwerking in de regio van InEen, LHV en NHG die eind vorig jaar zijn omarmd door de leden van de drie verenigingen. Huisartsen en huisartsenorganisaties zoeken naar vormen om zich als regio te organiseren. De visie en bouwstenen geven hier richting aan. Als huisarts mag je bijvoorbeeld van de regionale organisatie verwachten dat deze regioplannen maakt, helpt bij krapte op de arbeidsmarkt en bij kwaliteits- en informatiseringsbeleid en het aanspreekpunt is voor samenwerking met ketenpartners. Andersom mag de organisatie verwachten dat de aangesloten huisartsen hiervoor het mandaat geven, zodat zij deze rol goed kunnen invullen.

De visie en de bouwstenen worden omarmd door VWS én zorgverzekeraars. In het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg hebben we afgesproken om in te zetten op de regio, en de bouwstenen voor Hechte huisartsenzorg sluiten daar naadloos op aan. De zorgverzekeraars geven aan dat zij deze ook een plek willen geven in het inkoopbeleid 2021. Hoe precies, dat zullen we zien op 19 april, als het nieuwe inkoopbeleid wordt gepubliceerd.

Op verschillende plekken in het land geven regio-organisaties al invulling aan een groot aantal bouwstenen. HONK in Alkmaar is daar een goed voorbeeld van (zie het artikel op pagina ..). Andere organisaties hebben hierin nog een langere weg te gaan. InEen, LHV en NHG helpen daarbij, onder andere met modellen voor organisatievorming en handvatten om regionale plannen te maken of een regionaal informatiebeleid op te zetten en goede voorbeelden. Deze vind je op de website van Hechte huisartsenzorg. Een goede organisatie van chronische zorg blijft belangrijk, maar er zijn nieuwe uitdagingen waarbij ook organisatiekracht, en soms bundeling van organisatiekracht, nodig is. Voer daarover samen het gesprek in je regio, organiseer mandaat en bouw met ons aan een toekomstbestendige, krachtige eerstelijnszorg.

Anoeska Mosterdijk,

Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk

Anoeska Mosterdijk


Column uit De Eerstelijns – editie 2 – 2020