De contractering 2020 is in volle gang en we gaan er als georganiseerde eerste lijn positief in. Er zijn afspraken over de indexering en zorgverzekeraars gaan aan de slag met de beschikbare groeimiddelen. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord is in totaal 50 miljoen euro beschikbaar voor doorontwikkeling van ICT gericht op het verbeteren van gegevensuitwisseling en het stimuleren van regionalisering. Daar hebben InEen en LHV zich hard voor gemaakt, want een goed regionaal informatiebeleid en gegevensuitwisseling zijn essentieel voor samenwerking in de regio.

Nu zijn eerstelijnszorgorganisaties aan zet. Zij moeten met een gedegen plan komen voor het verbeteren van de zorginfrastructuur in hun regio om aanspraak te kunnen maken op die extra ICT-gelden. De verleiding is groot om een verlanglijstje te maken van zorgtoepassingen die het in een naburige regio goed doen, het is immers complexe materie die specifieke kennis vereist. Maar daarmee laat je een unieke kans liggen om de samenwerking in de regio verder te brengen.

Het vertrekpunt voor een regionaal ICT-plan is namelijk de ambitie die je als regio hebt op het gebied van samenwerking en zorg. Vervolgens breng je in kaart welke digitale ondersteuning nodig is om die ambitie waar te maken. Voor ketenzorg is de gegevensuitwisseling goed geregeld, maar in de samenwerking rond kwetsbare groepen en bij opname of ontslag uit het ziekenhuis valt bijvoorbeeld nog veel te winnen. Misschien is de overstap naar één regionaal HIS noodzakelijk voor het realiseren van je zorgambitie, maar het start met het stellen van de juiste vragen. Op basis van een doortimmerde visie en een projectplan kun je in gesprek met de zorgverzekeraar.

Het maken van een analyse, het formuleren van het informatiebeleid en het vinden van de juiste toepassingen is een vak apart. Heb je die expertise niet in huis, huur deze dan in. Idealiter kan die expert ICT-vraagstukken ook bekijken vanuit het zorginhoudelijke perspectief van de eerste lijn. Omdat dergelijke experts lastig te vinden zijn, start in januari een pilot met een opleiding voor een ‘Chief Medical Information Officer’ voor de eerstelijnszorg, naar goed voorbeeld van de ziekenhuizen. Zo’n CMIO, die de praktijk van de eerste lijn goed kent, kan helpen de juiste vragen te stellen en beleid te formuleren om de digitale randvoorwaarden voor de zorginhoudelijke ambities te realiseren. Maak er gebruik van!

Anoeska Mosterdijk,

Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk

Anoeska Mosterdijk


Column uit De Eerstelijns – editie 6 – 2019