Op 15 september heeft het zittende Kabinet voor de laatste keer zijn plannen voor het nieuwe regeringsjaar bekendgemaakt. In de VWS-begroting 2021 is veel aandacht voor digitalisering, e-health en een toekomstbestendige organisatie van zorg. Thema’s die ook hoog op de agenda staan bij InEen en de huisartsen- en eerstelijnsorganisaties in de regio. Het InEen Online Event, in de laatste week van september, ging over digitalisering. Niet als doel op zich, maar als middel om de zorgambities die je met de zorgverleners in de regio formuleert te realiseren.

In het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 is financiering beschikbaar gesteld voor OPEN en digitalisering in de regio. Die regionale zorgambitie is daarvoor het vertrekpunt. Een aantal regio’s is al stevig op weg met de vertaling daarvan naar een plan voor digitalisering. Zij deelden hun ervaringen tijdens het InEen Online Event. Eens te meer werd duidelijk hoe belangrijk het is om zorgverleners en patiënten, maar ook de partners in de regio en de zorgverzekeraar hier goed in mee te nemen.

Het ministerie van VWS heeft sterk ingezet op de regio, via de hoofdlijnakkoorden en De Juiste Zorg op de Juiste plek. Het wil met veldpartijen tot een collectieve regioaanpak komen, met aandacht voor de personele vraagstukken voor de zorg. In 2021 gaat het ministerie hier mee door. Dat sluit goed aan bij de visie van InEen, LHV en NHG op regionale samenwerking en de bijbehorende bouwstenen voor Hechte Huisartsenzorg. Een regionale organisatie die met mandaat namens een regio kan spreken kan huisartsen ontzorgen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en arbeidsmarkt, en een duidelijk aanspreekpunt zijn voor andere domeinen en stakeholders.

Voortbordurend op de bouwstenen voor regionale samenwerking is recent de Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk gepubliceerd. Deze ondersteunt bestuurders, huisartsen en andere betrokkenen bij het organiseren van huisartsenzorg op wijkniveau. Centraal daarin staan het opstellen van een wijkplan op basis van de zorgvragen, het maken en uitvoeren van samenwerkingsafspraken en het vormgeven en ondersteunen van het zorgaanbod, preventie en kwaliteitsbeleid. Ook hierin kan de organisatie zorgprofessionals naar behoefte ondersteunen.

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 6 – 2020