logo
AGENDA
»
Bijeenkomsten InEen
Dit organiseren wij voor onze leden
Agenda leden InEen
Dit organiseren onze leden
Eerste lijn breed
Overige bijeenkomsten in de eerste lijn
19 Januari
20 Januari
21 Januari
22 Januari
23 Januari
24 Januari
25 Januari
26 Januari
27 Januari
28 Januari
29 Januari
30 Januari
31 Januari
1 Februari
2 Februari
3 Februari
4 Februari
5 Februari
6 Februari
7 Februari
8 Februari
9 Februari
10 Februari
11 Februari
12 Februari
13 Februari
14 Februari
15 Februari
16 Februari
17 Februari
18 Februari
19 Februari
20 Februari
21 Februari
22 Februari
23 Februari
24 Februari
25 Februari
26 Februari
27 Februari
28 Februari
1 Maart
2 Maart
3 Maart
4 Maart
5 Maart
6 Maart
7 Maart
8 Maart
9 Maart
10 Maart
11 Maart
12 Maart
13 Maart
14 Maart
15 Maart
16 Maart
17 Maart
18 Maart
19 Maart
20 Maart
21 Maart
22 Maart
23 Maart
24 Maart
25 Maart
26 Maart
27 Maart
28 Maart
29 Maart
30 Maart
31 Maart
1 April
2 April
3 April
4 April
5 April
6 April
7 April
8 April
9 April
10 April
11 April
12 April
13 April
14 April
15 April
16 April
17 April
18 April
19 April
20 April
21 April
22 April
23 April
24 April
25 April
26 April
27 April
28 April
29 April
30 April
1 Mei
2 Mei
3 Mei
4 Mei
5 Mei
6 Mei
7 Mei
8 Mei
9 Mei
10 Mei
11 Mei
12 Mei
13 Mei
14 Mei
15 Mei
16 Mei
17 Mei
18 Mei
19 Mei
20 Mei
21 Mei
22 Mei
23 Mei
24 Mei
25 Mei
26 Mei
27 Mei
28 Mei
29 Mei
30 Mei
31 Mei
1 Juni
2 Juni
3 Juni
4 Juni
5 Juni
6 Juni
7 Juni
8 Juni
9 Juni
10 Juni
11 Juni
12 Juni
13 Juni
14 Juni
15 Juni
16 Juni
17 Juni
18 Juni
19 Juni
20 Juni
21 Juni
22 Juni
23 Juni
24 Juni
25 Juni
26 Juni
27 Juni
28 Juni
29 Juni
30 Juni
1 Juli
2 Juli
3 Juli
4 Juli
5 Juli
6 Juli
7 Juli
8 Juli
9 Juli
10 Juli
11 Juli
12 Juli
13 Juli
14 Juli
15 Juli
16 Juli
17 Juli
18 Juli
19 Juli
20 Juli
21 Juli
22 Juli
23 Juli
24 Juli
25 Juli
26 Juli
27 Juli
28 Juli
29 Juli
30 Juli
31 Juli
1 Augustus
2 Augustus
3 Augustus
4 Augustus
5 Augustus
6 Augustus
7 Augustus
8 Augustus
9 Augustus
10 Augustus
11 Augustus
12 Augustus
13 Augustus
14 Augustus
15 Augustus
16 Augustus
17 Augustus
18 Augustus
19 Augustus
20 Augustus
21 Augustus
22 Augustus
23 Augustus
24 Augustus
25 Augustus
26 Augustus
27 Augustus
28 Augustus
29 Augustus
30 Augustus
31 Augustus
1 September
2 September
3 September
4 September
5 September
6 September
7 September
8 September
9 September
10 September
11 September
12 September
13 September
14 September
15 September
16 September
17 September
18 September
19 September
20 September
21 September
22 September
23 September
24 September
25 September
26 September
27 September
28 September
29 September
30 September
1 Oktober
2 Oktober
3 Oktober
4 Oktober
5 Oktober
6 Oktober
7 Oktober
8 Oktober
9 Oktober
10 Oktober
11 Oktober
12 Oktober
13 Oktober
14 Oktober
15 Oktober
16 Oktober
17 Oktober
18 Oktober
19 Oktober
20 Oktober
21 Oktober
22 Oktober
23 Oktober
24 Oktober
25 Oktober
26 Oktober
27 Oktober
28 Oktober
29 Oktober
30 Oktober
31 Oktober
1 November
2 November
3 November
4 November
5 November
6 November
7 November
8 November
9 November
10 November
11 November
12 November
13 November
14 November
15 November
16 November
17 November
18 November
19 November
20 November
21 November
22 November
23 November
24 November
25 November
26 November
27 November
28 November
29 November
30 November
1 December
2 December
3 December
4 December
5 December
6 December
7 December
8 December
9 December
10 December
11 December
12 December
13 December
14 December
15 December
Diverse bijeenkomsten
Diverse bijeenkomsten

Groepsgesprek 3 goede vragen

InEen organiseert een groepsgesprek voor beleidsmedewerkers en managers bij zorggroepen over de 3 goede vragen. Deze vragen, eerder ontwikkeld voor de ziekenhuiszorg, bevorderen de bewustwording bij patienten en zorgverleners over gezamenlijke besluitvorming. Het groepsgesprek zoomt in op de vraag wat de inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden zijn voor het implementeren van de 3 goede vragen en andere methodes voor gezamenlijke besluitvorming. Voor deelname aan het groepsgesprek is ervaring met gezamenlijke besluitvorming of de 3 goede vragen geen voorwaarde. De resultaten van het groepsgesprek zijn input voor de pilot die het komende half jaar van start gaat rond de implementatie van de 3 goede vragen. Groepsgesprek en pilot maken deel uit van het project ‘Samen beslissen in de huisartsenzorg’ van de Patiëntenfederatie, NHG, V&VN en InEen.

Locatie: Utrecht
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Er is vacatiegeld beschikbaar
Aanmelden en meer informatie: Mariska Smit (InEen).


ROS directeurenoverleg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Antropia
BAC Acute Zorg
BAC Acute Zorg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 15.30 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
Extra DLV huisartsenposten over SSFH rapport
Extra DLV huisartsenposten over SSFH rapport

Deze extra bijeenkomst heeft tot doel de verschillende aangrijpingspunten voor verbetering in het SSFH rapport werkbeleving en functie triagist te bespreken. Denk aan aangrijpingspunten op landelijk niveau (bijvoorbeeld werkdruk, beroepsgroep imago), op managementniveau (bijvoorbeeld regelruimte voor triagisten, communicatie naar werkvloer) en voor de cao (bijvoorbeeld een nieuwe beloningsstructuur voor triagisten). Graag horen we hoe hierover op de huisartsenposten wordt gedacht. Een van de onderzoekers van Leeuwendaal is aanwezig om het onderzoek toe te lichten. Ook zal een eerste analyse door InEen beschikbaar zijn.

Aanmelden

Tijd: 16.00 - 19.00 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
BAC Bekostiging Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling (BBO)
BAC Bekostiging Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling (BBO)

Nadere informatie volgt.

Tijd: 14.00 uur - 17.00 uur
Locatie: volgt
BAC Informatiebeleid
BAC Informatiebeleid

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: Domus Medica
Deelledenvergadering Huisartsenposten
Deelledenvergadering Huisartsenposten

Alleen voor leden.

Tijdens deze DLV staan we stil bij de werkdruk in de anw-uren. Verder is de Inspectie uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de indicatoren voor huisartsenposten en over calamiteitenmeldingen. Ook staan komen in deze DLV de ontwikkelingen rondom de nieuwe O&I-financiering en de visienotitie lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties aan de orde. Alle bestuurders en directeuren van huisartsenposten zijn van harte welkom.

Aanmelden

Tijd: 16.00 - 19.00
Locatie: Domus Medica
Deelledenvergadering Gezondheidscentra en Zorggroepen
Deelledenvergadering Gezondheidscentra en Zorggroepen

Alleen voor leden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: stand van zaken traject O&I, de visienotitie lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties en bekostiging & contractering.

Aanmelden

Tijd: 15:30 - 18.30
Locatie: Domus Medica
Deelledenvergadering EDC's
Deelledenvergadering EDC's

Alleen voor leden.

Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Saltro
BAC Personeel & Arbeidsmarkt
BAC Personeel & Arbeidsmarkt

Nadere informatie volgt.

Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
Klankbordbijeenkomst ondersteuning informatiebeveiliging
Klankbordbijeenkomst ondersteuning informatiebeveiliging

Het belang van informatiebeveiliging wordt steeds groter. De vertrouwelijkheid tussen patiënt en zorgverlener moet gewaarborgd zijn en door toenemende digitalisering ontstaat er een grotere afhankelijkheid van (digitale) databronnen. Ook de aangescherpte wetgeving vraagt meer aandacht voor de manier waarop wordt omgegaan met informatie. InEen werkt daarom aan een handreiking Informatiebeveiliging. Om de eerste versie te bespreken wordt op 5 een klankbordbijeenkomst georganiseerd. De basis voor goede informatiebeveiliging is vastgelegd in NEN-normen, met name de NEN7510. De nieuwe InEen-handreiking ondersteunt organisaties bij het vertalen van de NEN-normen naar een eerstelijns organisatie. Naast de genoemde vertaling komt tijdens de klankbordbijeenkomst een risicolijst aan de orde die zicht geeft op de informatiebeveiliging van de organisatie. Overzicht InEen-activiteiten rond informatiebeveiliging.

Belangstellenden voor de bijeenkomst kunnen zich aanmelden bij Pieter van Haren (InEen) (graag voor 29 maart).

Tijd: 10.30 - 13.00 uur
Locatie: Utrecht
ROS directeurenoverleg
ROS directeurenoverleg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Antropia
Extra ledenvergadering O&I
Extra ledenvergadering O&I

De verwachting is dat begin april de rapportage over de bekostiging van organisatie en infrastructuur (O&I) gereed is. Eind april vindt hierover bestuurlijk overleg plaats met VWS, LHV en zorgverzekeraars. Daaraan voorafgaand wil InEen de eindrapportage graag met de leden bespreken.

Alle ledengroepen zijn welkom.

Aanmelden

Tijd: 16.00 uur - 18.00 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
Netwerkbijeenkomst Kwaliteit
Netwerkbijeenkomst Kwaliteit

Tijdens deze eerste netwerkbijeenkomst kwaliteit van 2017 krijgen kwaliteitsmedewerkers, adviseurs en managers van huisartsenposten, gezondheidscentra, ROS’en en zorggroepen weer de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan. Het programma start met het thema taakdifferentiatie op de huisartsenpost als een manier om werkdruk te verminderen. De huisartsenposten Oost-Brabant, Nieuwe Waterweg Noord en Almelo geven goede voorbeelden. Samen met Laego, het netwerk van kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde, verkennen we plenair knelpunten in de verbinding tussen dag- en ANW-zorg voor ouderen. Op het programma staan verder deelsessies over informatiebeveiliging, zorg voor kwetsbare ouderen in ANW-uren en kwaliteitsbeleid in gezondheidscentra. Na een broodje sluiten we af met het thema Samenwerken met de wijkverpleging en gemeente. Een zorggroep uit Etten-Leur en de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra laten zien hoe zij deze samenwerking vormgeven.
Het streven is rond 20.00 uur af te ronden. Er wordt gezorgd voor een broodmaaltijd.

Programma
Aanmelden
Routebeschrijving naar Hotel Biltsche Hoek,  De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt

Tijd: 13.30 - 20.00 uur
Locatie: Hotel Biltsche Hoek
BAC Acute Zorg
BAC Acute Zorg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 15.30 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
Regiobijeenkomsten bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
Regiobijeenkomsten bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

InEen en LHV organiseren samen drie regiobijeenkomsten over de toekomstige bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Graag willen we met leden in gesprek over de ideeën die leven rond de bekostiging van de dagzorg die nu via de segmenten S1, S2 en S3 wordt gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de basiszorg bekostigd moet blijven via de huidige combinatie van inschrijving en consulten of op een andere manier. Bij de ketenzorg kunnen voor- en nadelen van integrale bekostiging aan bod komen en met betrekking tot S3 willen we de toekomst van prestatiebeloning en de bekostiging van innovatie bespreken. De inbreng gebruiken we in toekomstige trajecten over de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Om een goede discussie te kunnen voeren, is het aantal plaatsen beperkt. Bij veel belangstelling organiseren we mogelijk extra bijeenkomsten.

Aanmelden

Tijd: 19,00 - 21.00 uur
Locatie: NH Conference Centre Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven
Regiobijeenkomsten bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
Regiobijeenkomsten bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

InEen en LHV organiseren samen drie regiobijeenkomsten over de toekomstige bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Graag willen we met leden in gesprek over de ideeën die leven rond de bekostiging van de dagzorg die nu via de segmenten S1, S2 en S3 wordt gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de basiszorg bekostigd moet blijven via de huidige combinatie van inschrijving en consulten of op een andere manier. Bij de ketenzorg kunnen voor- en nadelen van integrale bekostiging aan bod komen en met betrekking tot S3 willen we de toekomst van prestatiebeloning en de bekostiging van innovatie bespreken. De inbreng gebruiken we in toekomstige trajecten over de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Om een goede discussie te kunnen voeren, is het aantal plaatsen beperkt. Bij veel belangstelling organiseren we mogelijk extra bijeenkomsten.

Aanmelden

Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle
Algemene Ledenvergadering en diverse bijeenkomsten
Algemene Ledenvergadering en diverse bijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst P&O

Het programma voor de netwerkbijeenkomst P&O is rond. Onder meer komt Claire Bouwman (AWVN) haar visie op het thema duurzame inzetbaarheid toelichten. Op het programma staan ook twee workshops. In de ene workshop komen vragen aan de orde als: hoe kan ik in de praktijk vorm geven aan duurzame inzetbaarheid? Wat is in dit verband goed werkgeverschap? Welke rol kan InEen daarin spelen? In de andere workshop bespreken we de Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017. Wat zijn de knelpunten in de AHG en welke oplossingen zijn daarvoor al bedacht?

Alle ledengroepen zijn welkom.

Aanmelden
Programma
Tijd: 12.00-15.30 uur (met lunch)
Locatie: Utrecht


Themabijeenkomst regionalisering

Voorafgaand aan de ALV organiseert InEen een themabijeenkomst over regionalisering. In veel regio’s wordt momenteel gekeken naar de manier waarop de zorg georganiseerd is en hoe daarbij samengewerkt wordt. Gebruiken we daarvoor regiotafels, vormen we een netwerkorganisatie of wordt er bestuurlijk gefuseerd? Een waar lopen we dan tegen aan? Een aantal regionale organisaties zal hun ervaringen hiermee delen. Naast de uitwisseling van praktische ervaringen wordt een externe spreker uitgenodigd die regionalisering vanuit een andere invalshoek belicht. Alle leden zijn welkom!

Aanmelden
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Utrecht


Algemene Ledenvergadering

Alleen voor leden. Nadere informatie volgt.

Aanmelden

Tijd: 16.00 - 19,00
Locatie: Domus Medica
Diverse bijeenkomsten
Diverse bijeenkomsten

BAC Informatiebeleid

Nadere input volgt.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht


Regiobijeenkomsten bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

InEen en LHV organiseren samen drie regiobijeenkomsten over de toekomstige bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Graag willen we met leden in gesprek over de ideeën die leven rond de bekostiging van de dagzorg die nu via de segmenten S1, S2 en S3 wordt gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de basiszorg bekostigd moet blijven via de huidige combinatie van inschrijving en consulten of op een andere manier. Bij de ketenzorg kunnen voor- en nadelen van integrale bekostiging aan bod komen en met betrekking tot S3 willen we de toekomst van prestatiebeloning en de bekostiging van innovatie bespreken. De inbreng gebruiken we in toekomstige trajecten over de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Om een goede discussie te kunnen voeren, is het aantal plaatsen beperkt. Bij veel belangstelling organiseren we mogelijk extra bijeenkomsten.

Aanmelden

Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Diverse bijeenkomsten
Diverse bijeenkomsten

BAC Bekostiging Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling (BBO)

Nadere informatie volgt.

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Locatie: volgt.


ROS directeurenoverleg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Antropia
Deelledenvergadering Huisartsenposten
Deelledenvergadering Huisartsenposten

Tijdens de DLV huisartsenposten staan we vooral stil bij de werkdruk in de anw-uren. Ook de Standpuntverklaring van een aantal huisartsenposten over O&I komt aan de orde. Alle bestuurders en directeuren van huisartsenposten zijn van harte welkom.

Anmelden

Alleen voor leden.

Tijd: 16.00 - 19.00
Locatie: Domus Medica
Triagebijeenkomst | Themabijeenkomst GGZ/substitutie
Triagebijeenkomst | Themabijeenkomst GGZ/substitutie

Triagebijeenkomst

In de afgelopen jaren is het triageproces steeds verder geprofessionaliseerd en zijn vele documenten ter ondersteuning ontwikkeld en geïmplementeerd. Tijdens de triagebijeenkomst gaan we in gesprek met organisaties die indirect invloed hebben op het triageproces, zoals de NTS en Calibris Advies. Zij vertellen over hun rol en de actuele ontwikkelingen. Daarnaast is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan: hoe werken we aan het continu verbeteren van de kwaliteit van triage. De bijeenkomst is bedoeld voor degenen die bij de huisartsenposten werken aan de kwaliteit van de triage en de scholing van triagisten. Uiteraard zijn ook huisartsen van harte welkom.

Aanmelden
Locatie: Utrecht
Tijd: 11.00-15.00 uur


Themabijeenkomst GGZ/substitutie

Deze themabijeenkomst komt in de plaats van de DLV gezondheidscentra en zorggroepen. De DLV vervalt daarmee.

Tijdens deze bijeenkomst willen drie zorgverzekeraars, Menzis, Zilveren Kruis en CZ, het gesprek aan over substitutie aan de hand van voorbeelden uit hun eigen praktijk. Ook enkele leden laten zien hoe zij met substitutie aan de slag zijn. Matine van Schie (ZorgImpuls) gaat dieper in op het project Meekijkconsult, Eugen Zuiderwijk (KetenzorgNU) geeft een toelichting op het project HVZ/Artrose en Angela Vermeulen (Huisarts en Zorg) vertelt meer over transmurale zorg binnen het programma Kwaliteit als medicijn. In het programmaonderdeel GGZ geven de GGZ-organisatie Vicino uit Alkmaar en het GGZ-netwerk Provico een presentatie over het integreren van huisartsenzorg/POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ, waarbij ook de samenwerking met de huisartsenpost aan de orde komt. De themabijeenkomst vervangt de DLV gezondheidscentra en zorggroepen. Alle ledengroepen zijn welkom.

Alle ledengroepen zijn van harte welkom.

Programma
Aanmelden

Tijd: 15:30 - 19.00
Locatie: Domus Medica
Deelledenvergadering EDC's
Deelledenvergadering EDC's

Alleen voor leden.

Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Saltro
Extra vergadering voor huisartsenposten en zorggroepen: CAO Huisartsenzorg
Extra vergadering voor huisartsenposten en zorggroepen: CAO Huisartsenzorg

Hier aanmelden (alleen voor leden).

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Domus Medica
BAC Personeel & Arbeidsmarkt
BAC Personeel & Arbeidsmarkt

Nadere informatie volgt.

Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
ROS directeurenoverleg
ROS directeurenoverleg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Antropia
BAC Acute Zorg
BAC Acute Zorg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 15.30 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
Tweedaagse
Tweedaagse

De jaarlijkse Tweedaagse van InEen vindt dit jaar plaats bij de Cantharel in Apeldoorn. Onder het thema ‘24/7 continuïteit van zorg’ vragen we ons af of de eerste lijn al klaar is voor de 24/7 zorgvraag die op ons afkomt. Het is een actueel thema waar veel leden van InEen mee bezig zijn op zoek naar oplossingen om dit vorm te geven. Hierbij het concept-programma. Er wordt nog hard gewerkt aan het vastleggen van de sprekers en de vormgeving van de workshops. Vanaf deze week verschijnt regelmatig een update. Aanmelden kan via de link in het programma.

Tijd: 12.00 - 17.00
Locatie: Apeldoorn
BAC Bekostiging Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling (BBO)
BAC Bekostiging Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling (BBO)

Nadere informatie volgt.

Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: volgt
ROS directeurenoverleg
ROS directeurenoverleg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Antropia
Deelledenvergadering EDC's
Deelledenvergadering EDC's

Alleen voor leden.

Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Saltro
BAC Informatiebeleid
BAC Informatiebeleid

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
Deelledenvergadering Huisartsenposten
Deelledenvergadering Huisartsenposten

Alleen voor leden. Nadere informatie volgt.

Tijd: 16.00 - 19.00
Locatie: Domus Medica
Deelledenvergadering Gezondheidscentra en Zorggroepen
Deelledenvergadering Gezondheidscentra en Zorggroepen

Alleen voor leden. Nadere informatie volgt.

Tijd: 15:30 - 20.00
Locatie: Domus Medica
Diverse bijeenkomsten
Diverse bijeenkomsten

BAC Personeel & Arbeidsmarkt

Nadere informatie volgt.

Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht


BAC Bekostiging Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling (BBO)

Nadere informatie volgt.

Tijd: 14.00 uur - 17.00 uur
Locatie: volgt
Netwerkbijeenkomst Kwaliteit
Netwerkbijeenkomst Kwaliteit

Nadere informatie volgt.

Tijd: -
Locatie:
Netwerkbijeenkomst P&O en Algemene Ledenvergadering
Netwerkbijeenkomst P&O en Algemene Ledenvergadering

Netwerkbijeenkomst P&O

Alleen voor leden. Nadere informatie volgt.


Algemene Ledenvergadering

Alleen voor leden. Nadere informatie volgt.

Tijd: 16.00 - 19.00
Locatie: Domus Medica
Reserve BAC Informatiebeleid
Reserve BAC Informatiebeleid

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: Domus Medica te Utrecht
ROS directeurenoverleg
ROS directeurenoverleg

Nadere informatie volgt.

Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Antropia
Door de bomen het bos weer zien
Door de bomen het bos weer zien

Vanuit het ROS-netwerk wordt de masterclass ‘Door de bomen het bos weer zien’ georganiseerd. De masterclass is bedoeld voor ROS-adviseurs en medewerkers van eerstelijnsorganisaties (zorggroepen, huisartsenposten, gezondheidscentra en EDC’s) die veel met data werken. De masterclass biedt een interessante kennismaking met de verschillende platforms die data uit de huisartsenpraktijk gebruiken om specifieke informatie voor huisartsen te genereren. Deze informatie geeft onder meer inzicht in de lokale situatie of kan benut worden bij het monitoren en evalueren van projecten en programma’s (als onderdeel van de Triple Aim aanpak). De masterclass bestaat uit een plenair gedeelte aangevuld met workshops van onder meer NPA, Nivel, NHG en LHV. Aanmelden tot eind april bij Jantien Heideman (OOGG).

Tijd: 09.30 - 17.00 uur
Locatie: Utrecht
Zomercarrousel 2017: Terug naar de bedoeling
Zomercarrousel 2017: Terug naar de bedoeling

De zorg is flink in beweging. Lijnloze zorg, transities en nieuwe financieringsvormen. Als (zorg)professional staat u midden in het speelveld en zijn de vele veranderingen vaak moeilijk te overzien. Tijd om terug gaan naar de bedoeling. Waar doet u het ook alweer voor?

Donderdag 8 juni organiseert ZorgImpuls zijn jaarlijkse Zomercarrousel in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt u onder begeleiding van Wouter Hart mee terug genomen naar waar het uiteindelijk om te doen is in de zorg. Niet het systeem, maar de dialoog, eigen verantwoordelijkheid en de patiënt staan centraal. Hoe doet u dat? Wouter Hart biedt meerdere sleutels voor toepassing in de praktijk.

Doelgroep: Iedereen werkzaam in de eerste lijn, tweede lijn of het sociaal domein met interesse in (samen)werken over de domeinen heen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Zuidplas en Barendrecht.

Kijk hier voor meer informatie.

Tijd: 17.00 uur - 21.30 uur
Locatie: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam
Startbijeenkomst Preventie in de Buurt
Startbijeenkomst Preventie in de Buurt

Het project Preventie in de Buurt van het NHG en RIVM Centrum Gezond Leven krijgt een vervolg. Het project ging in 2014 van start en richt zich op de samenwerking tussen publieke gezondheid, de huisartsenpraktijk en andere professionals in de wijk. Op 19 januari is er een startbijeenkomst voor ROS’en, zorggroepen en GGD’s. NHG en RIVM Centrum Gezond Leven presenteren hun plannen, waaronder werksessies om op lokaal niveau samenwerking te stimuleren. Daarnaast willen NHG en RIVM Centrum Gezond Leven graag de resultaten van de afgelopen periode bespreken.

Meer informatie
Aanmelden bij Hanneke Monden (RIVM).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Tijd: 14.00 - 16.00
Locatie: Utrecht
Nationaal debat 'Politieke Keuzes in de Zorg'
Nationaal debat 'Politieke Keuzes in de Zorg'

Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De zorg vraagt bij uitstek om politieke keuzes. En daar draait het om tijdens het nationaal debat ‘Politieke Keuzes in de Zorg’. Tijdens dit debat worden vertegenwoordigers van politieke partijen uitgedaagd keuzes te maken betreffende belangrijke thema’s in de zorg.

Het debat wordt voorafgegaan door acht prikkelende verklaringen van professionals die dagelijks in de zorg werkzaam zijn. Tevens wordt de uitslag bekend gemaakt van een landelijke internetpeiling: “Welke keuzes maakt Nederland in de zorg?”.

Meer informatie en aanmelding

Tijd: 10.30 - 15.30
Locatie: Theater Carré, Amsterdam
Congres ‘In voor Mantelzorg’
Congres ‘In voor Mantelzorg’

Op zoek naar manieren om het samenspel tussen formele en informele zorg (nog) beter vorm te geven? Behoefte aan advies en inspiratie uit de praktijk? Meld u aan voor het congres ‘In voor Mantelzorg’.

Het vorige congres in juni 2016 was een overweldigend succes. Daarom organiseren Vilans en Movisie nu een 2e editie. U kunt deelnemen aan workshops over de samenwerking met mantelzorgers, onder andere over het zorgleefplangesprek, versterking van het sociale netwerk, gebruik van digitale communicatie en verkennen van grenzen. Aan een van de negen adviestafels leert u van de ervaringen van mantelzorgers en van deelnemers aan het programma ‘In voor Mantelzorg’. Journaliste Mieka Vroom vertelt over haar eigen belevenissen tijdens de intensieve zorg voor haar moeder. In de stand kunt u het werkboek van ‘In voor Mantelzorg’ en de Kennisbundel ‘Samenspel met mantelzorgers’ voor mbo inkijken. Nieuw in deze editie is de uitreiking van de Mantelzorg-award, een initiatief van de ‘Sprekende mantelzorgers’. En natuurlijk is er ruim de tijd om elkaar te ontmoeten en persoonlijke ervaringen uit te wisselen.

Tijd: 09.30 - 17.00
Locatie: Spant! in Bussum
Triple Aim in one day
Jan van Es Instituut
Triple Aim in one day

Er wordt veel gezegd en gezwegen over Triple Aim, tijdens deze workshop leert u het kaf van het koren te scheiden.

Welke theorieën en internationale literatuur liggen er aan te grondslag? Zijn de drie doelstellingen (1) het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, (2) het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie en (3) het verlagen van kosten te bereiken? En natuurlijk ook een praktische vertaling naar het Nederlandse zorgveld.

Meer informatie en aanmelding
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
Diverse bijeenkomsten
Diverse bijeenkomsten

8e Landelijke studiedag  complexe ouderenzorg

Samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn, het eerstelijsverblijf en de veranderingen binnen het casemanagement dementie zijn belangrijke ontwikkelingen in de zorg voor kwetsbare, thuiswonende ouderen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de praktijk en hoe zit het financieel in elkaar? U hoort dat en meer over op deze 8e landelijke studiedag.


Masterclass: Samenwerken in Netwerken

De winst van succesvol samenwerken

Door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan kan betere, meer gedifferentieerde, zorg worden geleverd. Tijdens de Masterclass Samenwerken in Netwerken op 26 januari en 2 februari gaan topsprekers onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Beslissingen nemen als tribe – anders organiseren door de bril van een antropoloog. Jitske KramerCorporate antropoloog en expert diversiteit, internationaal samenwerken en organisatiecultuur laat u zien hoe u anders naar uw eigen organisatie kunt kijken. Anders kijken, meer zien, beter veranderen!
  • Netwerken vanuit co-creatie en publieke waarde. Davied van Berlo Initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 en Pleio, publicist en spreker overheidsvernieuwing en ambtelijk vakmansdchap laat u zien welke gevolgen de vernetwerking van de samenleving op uw organisatie heeft.

Meer informatie en aanmelden

Tijd: 09.00 - 17.00
Locatie: Zeist
Diverse bijeenkomsten
Diverse bijeenkomsten

Nationaal Symposium Huisarts en POH-GGZ: samen sterker

De stormachtige veranderingen in de GGZ hebben de afgelopen drie jaar veel stof doen opwaaien. De wachttijden in de GGZ lopen op, de POH-GGZ is niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk en de roep om meer samenwerking klinkt van alle kanten. Neemt u de tijd voor de ontwikkeling van uw kennis en vaardigheden op het gebied van de GGZ? Schrijf u nu in voor het Nationaal Symposium Huisarts en POH-GGZ.

Meer informatie en aanmelden
Tijd: 09.00 – 17.30 uur
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein


Masterclass: Samenwerken in Netwerken
De winst van succesvol samenwerken

Door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan kan betere, meer gedifferentieerde, zorg worden geleverd. Tijdens de Masterclass Samenwerken in Netwerken op 26 januari en 2 februari gaan topsprekers onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Beslissingen nemen als tribe – anders organiseren door de bril van een antropoloog. Jitske KramerCorporate antropoloog en expert diversiteit, internationaal samenwerken en organisatiecultuur laat u zien hoe u anders naar uw eigen organisatie kunt kijken. Anders kijken, meer zien, beter veranderen!
  • Netwerken vanuit co-creatie en publieke waarde. Davied van Berlo Initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 en Pleio, publicist en spreker overheidsvernieuwing en ambtelijk vakmansdchap laat u zien welke gevolgen de vernetwerking van de samenleving op uw organisatie heeft.

Meer informatie en aanmelden

Tijd: 09.00 - 17.00
Locatie: Woudschoten in Zeist
Diverse bijeenkomsten; Conferentie Alles is gezondheid... De reis gaat verder! én Risicostratificatie in one day
Jan van Es Instituut
Diverse bijeenkomsten; Conferentie Alles is gezondheid... De reis gaat verder! én Risicostratificatie in one day

Conferentie Alles is gezondheid… De reis gaat verder!

Deze vierde conferentie markeert een nieuwe fase van Alles is gezondheid….. Wat is er tot nu toe bereikt en welke uitdagingen komen er in de komende periode aan?

Meer informatie
Locatie: Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort (routebeschrijving)
Tijd: 08:30 – 17:30 uur 


Risicostratificatie in one day

In 2017 brengt het JVEI u verschillende one day courses om in één dag snel te verdiepen in een specifiek aspect van populatiegerichte zorg. De 4 one-day courses zijn bedoeld om mensen snel op een onderwerp te laten verdiepen.

Op dit moment wordt de invulling van Risicostratificatie in one day nog vormgegeven.

Meer informatie vindt u op deze pagina
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
Skipr Himss Highlights 2017
Skipr Himss Highlights 2017

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op IT-gebied in de zorg? En welke van deze ontwikkelingen zullen we op korte of middellange termijn ook in Nederland tegenkomen? Skipr reist van 19 tot 23 februari 2017 naar de Himss in Orlando; een immens beurscongres over ICT in de zorg met zo’n 40.000 deelnemers, 1200 exposanten en honderden lezingen.

Wellicht bent u nieuwsgierig naar de lessen van de Himss 2017, maar bent u niet in de gelegenheid om af te reizen naar Orlando. Geen nood: dan komt u op 10 maart naar Skipr in Houten. Samen met bestuurders en IT-experts die de Himss hebben bezocht, vertaalt Skipr de Himss-lessen naar de Nederlandse context.

Meer informatie en aanmelden

Tijd: 15.00 - 18.00
Locatie: Het Spoor 2, Houten
Governance van zorgnetwerken in one day
Jan van Es Instituut
Governance van zorgnetwerken in one day

In 2017 brengt het JVEI u verschillende one day courses om in één dag snel te verdiepen in een specifiek aspect van populatiegerichte zorg. De 4 one-day courses zijn bedoeld om mensen snel op een onderwerp te laten verdiepen.

Op dit moment wordt de invulling van Risicostratificatie in one day nog vormgegeven.

Meer informatie vindt u op deze pagina
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
Congres Huisarts & Spoedzorg
Congres Huisarts & Spoedzorg

De eerste groep kaderartsen Huisarts & Spoedzorg organiseert een congres onder het motto What’s HAPpening?!

Is de ANW-zorg toe aan een andere organisatie? Wie bemannen de HAP in 2025? Is ABCDE altijd de kapstok voor levensbedreigende situaties? Wat zijn zinvolle ontwikkelingen en innovaties? Hoe behappen we de triage? Wat is de rol van de huisarts in de spoedzorgketen? Naast een overzicht van de laatste wetenschappelijke inzichten door Paul Giesen (IQ healthcare), staan vijf workshops over actuele onderwerpen op het programma.

Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Utrecht
Chronische obstructieve longziekten in de praktijk
Chronische obstructieve longziekten in de praktijk

Astma en COPD komt iedere huisarts tegen in zijn dagelijkse praktijk. De begeleiding en behandeling van patiënten met astma of COPD is bij uitstek een team prestatie. Een team bestaand uit de huisarts, de kaderhuisarts, de praktijkondersteuner en de PA longziekten op de achtergrond gesteunddoor de longarts.
DavosSchool nodigt u daarom uit om samen het hele pakket van chronische obstructieve longziekten te komen opfrissen en verdiepen.

Meer informatie en aanmelding
Reisinformatie

Tijd: van zondag 19 maart, 18.00 uur - tot donderdag 23 maart, 11.00 uur
Locatie: Sunstar Alpine-Hotel in Davos, Zwitserland
Veranderingen in de eerstelijnszorg
Praktijk ontmoet onderzoek
Veranderingen in de eerstelijnszorg

Tijdens deze bijeenkomst staan de veranderingen in de eerstelijnszorg centraal. Wat deze veranderingen zijn en wat dit betekent voor de professionals werkzaam in de eerstelijn, wordt toegelicht door de heer Ivo Smeele en mevrouw Gertrud van Vulpen, vanuit huisartsen- en POH professionalperspectief. Tijdens een paneldiscussie heeft u de mogelijkheid om uw ervaringen en kennis op dit terrein te delen. Ook wordt expliciet aandacht besteed aan de invloed en ontwikkelingen op het gebied van eHealth.

Meer informatie en aanmelden

Tijd: 13.00 - 16.00
Locatie: Social Impact Factory Utrecht
Shared Savings in one day
Jan van Es Instituut
Shared Savings in one day

In 2017 brengt het JVEI u verschillende one day courses om in één dag snel te verdiepen in een specifiek aspect van populatiegerichte zorg. De 4 one-day courses zijn bedoeld om mensen snel op een onderwerp te laten verdiepen.

Op dit moment wordt de invulling van Risicostratificatie in one day nog vormgegeven.

Meer informatie vindt u op deze pagina
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
Triple Aim in one day
Jan van Es Instituut
Triple Aim in one day

Er wordt veel gezegd en gezwegen over Triple Aim, tijdens deze workshop leert u het kaf van het koren te scheiden.

Welke theorieën en internationale literatuur liggen er aan te grondslag? Zijn de drie doelstellingen (1) het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, (2) het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie en (3) het verlagen van kosten te bereiken? En natuurlijk ook een praktische vertaling naar het Nederlandse zorgveld.

Meer informatie en aanmelding

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Q-Academy, Utrecht
Diverse bijeenkomsten
Diverse bijeenkomsten

Goed Gebruik Geneesmiddelen Congres 2017

Dit vijfde Goed Gebruik Geneesmiddelen Congres van ZonMw staat in het teken van het delen van de kennis van nu en inspiratie voor morgen. De projecten die het GGG-programma heeft gefinancierd beginnen hun vruchten af te werpen. Het programma is gevarieerd en belicht de resultaten van GGG- en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Daarnaast komen ter inspiratie en navolging mooie voorbeelden aan bod van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk.

Meer informatie en aanmelden
Tijd: 09.00 – 18.00 uur
Locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam


Governance in de eerstelijnsgezondheidszorg

Net als in de voorgaande jaren organiseert Jan van Es Instituut de bekende bestuursdagen, gericht op visievorming en strategieverkenning. Nadat vorig jaar de focus lag op externe oriëntatie, zullen we dit jaar het programma opzetten rond Governance in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Meer informatie en aanmelden
Tijd: 09.00 – 17.00
Locatie: In het midden van het land


6e Nederlands Triage Congres

De keten loopt vol. Meer hoog-urgente meldingen. Meer werkdruk. Hoe houden we het hoofd koel? Stap uit de dagelijkse praktijk en denk en discussieer mee over oplossingen en vernieuwingen in de spoedzorg. Een congres met sprankelende discussies, inspirerende sprekers en verrassende workshops.

Meer informatie en aanmelding

Tijd: 09.30 - 18.00
Locatie: Hotel Figi, Zeist
Governance in de eerstelijnsgezondheidszorg
Governance in de eerstelijnsgezondheidszorg

Net als in de voorgaande jaren organiseert Jan van Es Instituut de bekende bestuursdagen, gericht op visievorming en strategieverkenning. Nadat vorig jaar de focus lag op externe oriëntatie, zullen we dit jaar het programma opzetten rond Governance in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Meer informatie en aanmelden

Tijd: 09.00 - 15.00
Locatie: In het midden van het land
Start nieuwe cursus ‘Kaderopleiding Astma en COPD’ in mei 2017
Start nieuwe cursus ‘Kaderopleiding Astma en COPD’ in mei 2017

De NHG leidt al meer dan 10 jaar huisartsen op tot experts op het gebied van astma en COPD door het aanbieden van een kaderopleiding. Kaderhuisartsen spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom patiënten met astma en COPD. Dit doen ze door het initiëren van innovatieve projecten, het bevorderen van (transmurale) samenwerking en het bijscholen van eerstelijns collega’s. Kaderhuisartsen dragen zo bij aan een sterke eerstelijns zorg.

Kaderhuisartsen Astma en COPD zijn en blijven hard nodig. Immers, de zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. Het bijhouden en implementeren van nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van astma ketenzorg, het streven naar substitutie, het terugdringen van zinloos gebruik van luchtwegmedicatie, aandacht voor longaanvallen en de wijze waarop patiënten zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen zorg en gezondheid.

De opleiding
Tijdens de opleiding leert de cursist hoe op gestructureerde wijze de kwaliteit van zorg in de eigen regio verbeterd kan worden. Hierbij valt te denken aan het initiëren van transmurale en ketenzorgprojecten, implementatie van de astma en COPD standaarden en het organiseren van nascholingen. De specifieke activiteiten die daaruit voortkomen, worden ondersteund door onderwijs en zelfstudie. Tijdens de onderwijsdagen is veel aandacht voor reflectie, inhoudelijke verdieping door workshops en presentaties en het trainen van specifieke vaardigheden, zoals presenteren, onderhandelen en consultatie bieden. Bestaande projecten uit de eigen regio kunnen in de opleiding worden ingebracht. De opleiding duurt twee jaar en vraagt een investering (studiebelasting) van gemiddeld één dag per week. De opleiding bevat circa 20 onderwijsdagen. Deze vinden één keer per maand plaats in Conferentiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein.

Meer informatie en aanmelding
Meer informatie over de Kaderopleiding Astma en COPD vindt u op de website www.nhg.org/scholing.

Tijd: -
Locatie: Conferentiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein
Governance van zorgnetwerken in one day
Jan van Es Instituut
Governance van zorgnetwerken in one day

In 2017 brengt het JVEI u verschillende one day courses om in één dag snel te verdiepen in een specifiek aspect van populatiegerichte zorg. De 4 one-day courses zijn bedoeld om mensen snel op een onderwerp te laten verdiepen.

Op dit moment wordt de invulling van Risicostratificatie in one day nog vormgegeven.

Meer informatie vindt u op deze pagina
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
Landelijke kennisdag Bewegen op Recept
Landelijke kennisdag Bewegen op Recept

Zorgverleners, professionals in sport en bewegen, adviseurs en zorgverzekeraars zijn welkom om zich te laten inspireren. Op het programma staan presentaties over bewegen als onderdeel van positieve gezondheid (Carl Verheijen, directeur Institute for Positive Health) en de (meer)waarde van bewegen (prof. Dr. Koen Breedveld, directeur Mulier Instituut voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek). In de middag zijn er praktische workshops om Bewegen op Recept in de eigen praktijk handen en voeten te geven.

Meer informatie en aanmelden.

Tijd: 10.00 - 15.30 uur
Locatie: Nieuwegein
Risicostratificatie in one day
Jan van Es Instituut
Risicostratificatie in one day

In 2017 brengt het JVEI u verschillende one day courses om in één dag snel te verdiepen in een specifiek aspect van populatiegerichte zorg. De 4 one-day courses zijn bedoeld om mensen snel op een onderwerp te laten verdiepen.

Op dit moment wordt de invulling van Risicostratificatie in one day nog vormgegeven.

Meer informatie vindt u op deze pagina
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
Congrestival Sociaal & Gezond
Congrestival Sociaal & Gezond

Het Congrestival Sociaal & Gezond 2017 voor innovatieve professionals uit de gezondheidszorg en het sociaal domein combineert de inhoud van een congres met het bruisende van een festival. Tijdens het congrestival (30 mei van 9.30-17.00 uur in Utrecht) is er op verschillende manieren aandacht voor de verbinding tussen gezondheid en sociaal. De deelnemers worden geïnspireerd om in de eigen werkomgeving de verbinding tussen sociaal en gezond te initiëren of uit te breiden. Ook degenen die nog geen ervaring hebben op dit terrein zijn van harte welkom. De dag wordt georganiseerd door Movisie, Sociaal Werk Nederland, NFACTORY, Alles is gezondheid en FNO en de afdeling Sociale Geneeskunde van Amc/UvA. Programma en aanmelden.

Tijd: 9.30 uur - 17.00 uur
Locatie: Utrecht
Netwerkbijeenkomst Klachtenfunctionarissen - SKGE
Netwerkbijeenkomst Klachtenfunctionarissen - SKGE

In 2017 organiseert SKGE op woensdag 31 mei en donderdag 28 september voor klachtenfunctionarissen nog een netwerkbijeenkomst. Noteer deze data vast in je agenda.Als je naar deze bijeenkomst wil, maak dat kenbaar door een mail te sturen naar info@skge.nl. Je ontvangt tegen die tijd een uitnodiging met het programma en aanvullende informatie.

Tijd: -
Locatie: volgt
Shared Savings in one day
Jan van Es Instituut
Shared Savings in one day

In 2017 brengt het JVEI u verschillende one day courses om in één dag snel te verdiepen in een specifiek aspect van populatiegerichte zorg. De 4 one-day courses zijn bedoeld om mensen snel op een onderwerp te laten verdiepen.

Op dit moment wordt de invulling van Risicostratificatie in one day nog vormgegeven.

Meer informatie vindt u op deze pagina
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
Refereerbijeenkomst laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
Refereerbijeenkomst laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Goede gezondheidsvaardigheden vormen een belangrijk fundament voor zelfmanagement en ondersteunde zelfzorg. Zoals bekend heeft laaggeletterdheid een sterk negatief effect op deze gezondheidsvaardigheden. Daarom organiseert de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg op donderdag 29 juni (17.30-21.30 uur in Maastricht) een bijeenkomst waarop het verband tussen laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden nader wordt uitgediept. Hoe kun je hier als zorgverlener mee omgaan? De bijeenkomst is interessant voor professionals in de (publieke) gezondheidszorg, zorginstellingen, gemeente, beleidsmedewerkers en wetenschappers. Meer informatie en aanmelden.

Tijd: 17.30 uur - 21.30 uur
Locatie: Maastricht
Triple Aim in one day
Jan van Es Instituut
Triple Aim in one day

Er wordt veel gezegd en gezwegen over Triple Aim, tijdens deze workshop leert u het kaf van het koren te scheiden.

Welke theorieën en internationale literatuur liggen er aan te grondslag? Zijn de drie doelstellingen (1) het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, (2) het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie en (3) het verlagen van kosten te bereiken? En natuurlijk ook een praktische vertaling naar het Nederlandse zorgveld.

Meer informatie en aanmelding
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
Netwerkbijeenkomst klachtenfunctionarissen - SKGE
Netwerkbijeenkomst klachtenfunctionarissen - SKGE

In 2017 organiseert SKGE op woensdag 31 mei en donderdag 28 september voor klachtenfunctionarissen nog een netwerkbijeenkomst. Noteer deze data vast in je agenda.Als je naar deze bijeenkomst wil, maak dat kenbaar door een mail te sturen naar info@skge.nl. Je ontvangt tegen die tijd een uitnodiging met het programma en aanvullende informatie.

Tijd: -
Locatie: volgt
Triple Aim in one day
Jan van Es Instituut
Triple Aim in one day

Er wordt veel gezegd en gezwegen over Triple Aim, tijdens deze workshop leert u het kaf van het koren te scheiden.

Welke theorieën en internationale literatuur liggen er aan te grondslag? Zijn de drie doelstellingen (1) het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, (2) het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie en (3) het verlagen van kosten te bereiken? En natuurlijk ook een praktische vertaling naar het Nederlandse zorgveld.

Meer informatie en aanmelding
Routebeschrijving

Tijd: 11.00 - 19.00 uur
Locatie: Jan van Es Instituut, Almere
search