Hoe zorgen we ervoor dat in de toekomst de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk blijft? Met het discussiestuk ’Zorg voor de Toekomst’ haalt VWS input op voor de aangekondigde contourennota. InEen herkent de geschetste problematiek, maar mist een heldere richting in de geschetste beleidsopties. Zij benadrukt het belang van het versterken van de organisatiekracht in de eerste lijn voor het slagen van bewegingen als de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

In de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ beschrijft VWS knelpunten en beleidsopties op het terrein van preventie & gezondheid, organisatie & regie en vernieuwing & werkplezier. Deze thema’s sluiten goed aan bij de visie op regionale samenwerking en organisatie van InEen, LHV en NHG. De visie is uitgewerkt in bouwstenen voor de regionale huisartsenorganisatie. Preventie, arbeidsmarkt en digitalisering komen hierin aan bod.

Onvoldoende investering in de eerste lijn

InEen herkent veel van de geschetste knelpunten in het huidige gezondheidszorgstelsel, maar mist ook een belangrijke: marktfalen. Het huidige stelsel van gereguleerde marktwerking kent haar beperkingen. Door de onderlinge concurrentie ondervinden zorgverzekeraars onvoldoende stimulans om te investeren in de eerstelijnszorg. Als gevolg van de beperkte investeringen in de georganiseerde huisartsen- en eerstelijnszorg is er onvoldoende ruimte voor het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.

Oplossingsrichtingen

Om deze ‘investeringsklem’ te doorbreken, pleit InEen voor het non-concurrentieel maken van de beschikbaarheidsfunctie van de organisatie en infrastructuur in de eerste lijn. Daarnaast dringt InEen aan op meer samenhang in beleid en de zorginkoop tussen onder andere huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en GGZ. Meer synchronisatie is nodig om de Juiste Zorg op de Juiste Plek echt vorm te geven.

Lees de volledige reactie van InEen >

Hoe verder?

De discussienota ’Zorg voor de Toekomst’ en de reacties daarop zijn input voor de verdere uitwerking van de contourennota door VWS. Deze wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.