In de VWS-begroting in de Miljoenennota 2020 staat dat het Kabinet met een voorstel komt voor verbetering van de organisatie van het zorgstelsel. Voor het zomerreces van 2020 verschijnt een Contourennota die in beeld brengt wat in de regio nodig is om de organisatie van (voor)zorg en ondersteuning te verbeteren en aan de (toekomstige) zorgvraag te voldoen.

Het moet in de regio gebeuren, ‘daar moet de samenwerking plaatsvinden, tussen zorg- en hulpverleners, tussen hun organisaties, en tussen gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren als inkopende partijen’, schrijft VWS in de Miljoenennota. “Aandacht voor de regio past volledig in het beleid en de aanpak van InEen en InEen-leden”, aldus InEen-directeur Anoeska Mosterdijk. “We zijn blij dat VWS de kracht van de regio erkent en gaat onderzoeken hoe belemmeringen voor doorontwikkeling van de regionale domeinoverstijgende samenwerking kunnen worden weggenomen en de organisatiekracht kan worden vergroot. We vinden het positief dat er nu bereidheid is om stimulerende maatregelen te treffen en regie te nemen, bijvoorbeeld door mogelijkheden voor domeinoverstijgende financiering of andere benodigde wijzigingen in het stelsel te verkennen. Dat is hard nodig, zo blijkt uit signalen die we krijgen van onze leden. We gaan graag met VWS in gesprek over de uitwerking van deze beleidslijn en zullen daarbij uiteraard ook aandacht vragen voor de afspraken en investeringen die op kortere termijn nodig zijn om de regionale organisatie en infrastructuur te versterken.”

Contourennota

Een belangrijk onderdeel van de regionale aanpak van het kabinet is de zogenaamde Contourennota, die voor het zomerreces van 2020 wordt gepubliceerd en besproken zal worden in het parlement. De nota gaat onder meer in beeld brengen of er een gedeeld regiobeeld met een daaruit voorkomende opgave voor de regio is. En of er afspraken zijn gemaakt over samenwerking op domeinoverstijgende onderwerpen. Vervolgens verkent de Contourennota wat er in de regio nodig is om de organisatie van de (voor)zorg en ondersteuning te verbeteren om aan de (toekomstige) zorgvraag in de regio te voldoen, welke aanpassingen in de governance dit vraagt en wat er nodig is om de organiseerbaarheid te verbeteren.

Het idee is dat dit kabinet een pakket aan maatregelen ‘klaarlegt’ voor het volgende kabinet. “We begrijpen dat VWS zorgvuldig te werk wil gaan en dat bepaalde maatregelen meer tijd kosten”, reageert Mosterdijk, “maar we moeten ons realiseren dat de grotere zorgvraag en krappere arbeidsmarkt geen vergezichten meer zijn, we zitten er middenin. Het is dus de vraag of we ons kunnen permitteren om zo lang met maatregelen en aanpassingen in het zorgstelsel te wachten. In elk geval zullen we op volle kracht door moeten gaan met de afspraken die we in het Hoofdlijnakkoord Huisartsenzorg hebben gemaakt, onder andere over de structurele financiering voor organisatie en infrastructuur in de huisartsenzorg.”

Innovatie en e-health

Naast innovatie van de organisatie van zorg is technologische innovatie een terugkerend speerpunt in de VWS-begroting. In het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek vraagt VWS aandacht voor de inzet van innovaties en e-health om zorg dichter bij mensen thuis te brengen. De druk op de arbeidsmarkt verhoogt de urgentie om reguliere zorg te vervangen door e-health en andere innovaties, stelt het ministerie. InEen onderschrijft dat doorgaan op de ingeslagen weg niet volstaat. “De inzet van innovatieve technologie en e-health krijgt steeds meer aandacht in de eerstelijnszorg. Digitaal moet het nieuwe normaal worden, schrijven de ministers terecht. Wij denken dat regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties de zorgverleners goed kunnen ondersteunen bij de implementatie van technologische innovaties en veranderingen in de dagelijkse praktijk die daarmee samenhangen. Verder gaat het ministerie elektronische gegevensuitwisseling stapsgewijs wettelijk verplicht stellen de komende jaren. Ook hierbij kunnen regionale organisaties een belangrijke coördineerde en ondersteunende rol spelen, net zoals ze nu doen bij het programma OPEN.“

Bekijk de Miljoenennota 2020

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.