Webinar 1 | Terugblik bijeenkomst ‘Gegevensuitwisseling zorg voor kwetsbare ouderen’

4 maart 2021

In de samenwerking voor de zorg aan kwetsbare ouderen is gegevensuitwisseling van groot belang. In de praktijk blijkt dat een hele puzzel! Tijdens de online bijeenkomst ‘Gegevensuitwisseling zorg voor kwetsbare ouderen’ ging Arjen Vos (InEen) in op de verschillende onderdelen van de puzzel. Vervolgens vertelden de regio’s Drenthe, Oost-Gelderland en Drechtstede/Alblasserwaard hoe zij tot keuzes zijn gekomen. Het blijkt dat een systeemkeuze pas gemaakt kan worden als de informatiebehoefte inzichtelijk is. Lees het uitgebreide verslag voor meer informatie.

Leden van InEen kunnen deze webinar terugkijken op het ledenplatform LINK.

Webinar 2 | Wet- en regelgeving in de ouderenzorg

20 mei 2021

Op donderdag 20 mei jl. gaf Luuk Arends van Dirkzwager een toelichting op de wet- en regelgeving rondom de zorg voor kwetsbare ouderen. Hij vertelde wat de rol is van de huisarts binnen de Wlz, Wmo en Zvw. Extra aandacht kregen de geneeskundige zorg aan specifieke patiënten (GZSP) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Ook ging Luuk Arends in op de versnippering in de zorg en andere domeinen en het belang van samenwerking. Bekijk de presentatie of kijk hieronder de webinar terug.

Leden van InEen kunnen deze webinar terugkijken op het ledenplatform LINK.

Webinar 3 | Hoe organiseer ik een effectief multidisciplinair overleg in mijn regio?

7 september 2021

Bij de zorg voor kwetsbare ouderen is samenwerking en afstemming met andere disciplines in de eerste en nulde lijn van groot belang. Op welke manier werk je als huisarts en POH goed samen met andere zorgverleners? En hoe zorg je ervoor dat (optimaal) gebruik wordt gemaakt van eenieders expertise?

Tijdens de bijeenkomst deelde een aantal regio’s hun ervaringen met multidisciplinaire afstemming, waarbij het MDO (multidisciplinair overleg) als middel wordt ingezet.

Herman Wisselink, huisarts in Deventer (HCDO), Anneke Dalinghaus, huisarts in Eindhoven (PoZoB) en Mirjam Bezemer, specialist ouderengeneeskunde in Houten vertelden hoe zij het MDO in hun regio’s organiseren. Welke disciplines zijn betrokken, wat is de meerwaarde en hoe organiseer je het MDO zo efficiënt mogelijk? Daarbij gingen ze ook in op vragen van de deelnemers. Hoe wordt de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) gefinancierd en hoe implementeer je een MDO in de praktijk? Je hoort en ziet het terug in de webinar.

Tips

Vervolgens deelden we ervaringen in break-out rooms. Daarbij kwamen de volgende tips aan bod:

  • Breng enkel de echt complexe casuïstiek in. Organiseer een andere vorm van communicatie t.b.v. operationeel overleg of korte consultatie (bijvoorbeeld via VIPlive).
  • Aansluiting met wijkverpleging is essentieel.
  • Wanneer er een capaciteitsprobleem is met de SO: laat de SO digitaal aansluiten. En zorg ervoor dat voorafgaand aan het overleg een heldere vraag is geformuleerd. In deze voorbereiding is de POH-ouderenzorg essentieel.
  • Podcast over het MDO voor praktijkondersteuners van Erna Vromen, Meditta. Zo kunnen ze wandelen tijdens het leren.

Artikelen:

Leden van InEen kunnen deze webinar terugkijken op het ledenplatform LINK.

Webinar 4 | Netwerkmiddag (POH) ouderenzorg

14 december 2021

Op dinsdag 14 december jl. was de laatste van een reeks online bijeenkomsten ouderenzorg in 2021. Het programma bestond uit een aantal onderdelen: 

  • Anoeska Mosterdijk (directeur InEen) blikte terug op wat er in 2021 is bereikt én wat er in 2022 op het programma staat. Kennisuitwisseling via LINK en bijeenkomsten als deze blijven een belangrijke activiteit voor InEen. Daarnaast hoopt InEen in 2022 stappen te zetten richting betere gegevensuitwisseling en een passende bekostiging van de ouderenzorg. 
  • Monique Voogt (INKT ouderenzorg) vertelde hoe zij in Noord-Holland de wijkverpleegkundige inzetten als Verpleegkundige ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Haar kennis en netwerk in de wijk blijkt van enorm toegevoegde waarde voor de huisarts. In deze regio heeft de huisarts dus géén POH-ouderenzorg.
  • Ludeke van der Es (programma manager Personeel & Arbeidsmarkt, InEen) keek vanuit het landelijk perspectief naar de functie POH-ouderenzorg. Ze vertelde hoe er vanuit de CAO naar deze functie wordt gekeken en ging in op het functieprofiel van de POH en de PVH. Er zijn veel vragen over het verschil tussen deze twee functies. Kijk voor de FAQ’s op de site van de FFSH
  • Tijdens de break-out sessies bleek dat er een grote diversiteit is in de manier waarop de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk wordt vorm gegeven. De toenemende complexiteit van de zorg, het aantal ouderen, de schaarste en de variërende visies van o.a. zorgverzekeraars en huisartsen maken het complex en divers. 
  • Barbara de Doelder (bestuurslid InEen) concludeerde op het eind dan ook dat we voor de uitdaging staan om de ouderenzorg met een klein groepje zorgverleners moeten zien te leveren. Waarbij het belangrijk is dat je dit doet vanuit je eigen professie (erken de grenzen van de huisartsenzorg) en dat dit wat vraagt van de inrichting van de zorg en samenwerking, vooral ook met gemeenten. De POH-ouderenzorg speelt hierin – in al zijn variatie – een belangrijke rol in.  

Leden van InEen kunnen deze webinar terugkijken op het ledenplatform LINK.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.