Er dreigt een probleem in de algemene medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat zegt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), die onderzoek deed naar de medische zorg in hun instellingen. LHV en InEen signaleren deze problemen ook, en zijn daarom in gesprek met VGN. Iedereen heeft immers recht op goede zorg.

LHV en InEen zien dat de instellingen voor verstandelijk gehandicapten worstelen met het geregeld krijgen van de medische zorg door oplopende tekorten aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG), een veranderde rol van de AVG en de complexiteit van wet- en regelgeving. Daardoor neemt de druk op huisartsen en huisartsenposten toe om in zorginstellingen voor verstandelijke gehandicapten medische zorg te leveren. Medische zorg aan verstandelijk gehandicapten (vaak aan patiënten die gespecialiseerde zorg nodig hebben) ligt in veel gevallen echter buiten de expertise van de huisarts. LHV-bestuurslid en huisarts Guus Jaspar: ‘Ook als huisartsen maken wij ons zorgen over de toegankelijkheid van zorg voor verstandelijk gehandicapten. Maar wat hier nodig is, is meer dan alleen huisartsenzorg.’

Noodzakelijke randvoorwaarden

Huisartsen kunnen ervoor kiezen om medische zorg aan verstandelijk gehandicapten te leveren, maar zij moeten zich bewust zijn van hun kennis en kunde en de grenzen van hun vak. Om kwalitatief goede huisartsenzorg te kunnen bieden geldt bovendien een aantal noodzakelijke randvoorwaarden die door de instelling ingevuld moet worden. Het gaat vooral om het kunnen consulteren van een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), inzage in het medisch dossier van de patiënt en de beschikbaarheid van een verpleegkundige ter plekke. Daarover moeten de instelling en de huisarts(enpost) sluitende samenwerkingsafspraken maken.

Oplossingen

De LHV en InEen zijn in gesprek met VGN over mogelijke oplossingen voor de problemen met medische zorg in deze instellingen, omdat ook huisartsen willen dat de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking goed geregeld is.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.