Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Het akkoord omvat onder meer een salarisverhoging, een stijging van de eindejaarsuitkering en een thuiswerkregeling. Het is een kortlopende CAO tot het einde van dit jaar, waarin ook afspraken staan over thema’s die in de tussentijd besproken worden.

In een tijd waarin de focus ligt op het bestrijden van de coronapandemie, is een praktische benadering bij het afsluiten van de cao wenselijk. De cao-partijen hebben daarom gekozen voor een cao met een looptijd van een jaar, die duidelijkheid geeft over loonontwikkeling en voorziet in een thuiswerkregeling. De behoefte daaraan is groot nu thuiswerken voor veel werknemers de norm is.

Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen InEen en LHV zijn tevreden met het bereikte resultaat en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun leden.

Afspraken

In het principeakkoord voor de nieuwe cao, die loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021, zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Per 1 juni 2021 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2%.
  • De eindejaarsuitkering wordt in 2021 met 1% verhoogd, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel.
  • Een thuiswerkregeling passend bij de huidige ontwikkelingen.
  • Een eenmalige korting van de SSFH-premie in 2021.

Vervolggesprekken

In het akkoord staat ook welke thema’s cao-partijen ter voorbereiding op een volgende cao met elkaar gaan verkennen en uitwerken. In het bordmemo Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2021 leest u deze thema’s en een nadere toelichting op de uitgangspunten. De Cao Huisartsenzorg geldt voor personeel van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, zorggroepen en regionale huisartsenorganisaties.

Vragen?

Leden van InEen kunnen met vragen terecht bij Ludeke van der Es (InEen). Assistenten en praktijkondersteuners kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.