Elke zorgprofessional wil goede kwaliteit van zorg leveren. Maar wat is anno 2019 goede kwaliteit? Heldere kaders hiervoor zijn geformuleerd in de nieuwe gezamenlijke visie op kwaliteit van InEen, LHV en NHG die in april werd gepresenteerd. De drie koepels ondersteunen hun achterban bij de implementatie van het nieuwe kwaliteitsdenken met verschillende instrumenten.

Het nieuwe kwaliteitsdenken is ontwikkeld vanuit de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland. Het komt in de plaats van de gedachte dat kwaliteit van bovenaf te bepalen is en te controleren met richtlijnen, protocollen en meetbare indicatoren. Een gedachte die in de loop der tijd heeft geleid tot een overvloed aan regelgeving en die professionals meer en meer als knellend ervaren. In de gezamenlijke visie op kwaliteit stellen InEen, LHV en NHG vast dat er een nieuwe balans nodig is tussen strakke landelijke regels en regelruimte op regio- of praktijkniveau. “Kwaliteit van zorg (is) wat zorgverleners en patiënt samen goede zorg vinden en werken aan kwaliteit wordt dan: daarvan samen leren”, aldus de visie in navolging van de Kwaliteitsraad. Het nieuwe kwaliteitsdenken is motiverend en versterkt het bieden van persoonsgerichte zorg en de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Vertrouwen

Het nieuwe kwaliteitsdenken stelt de intrinsieke motivatie en het lerend vermogen van professionals centraal. De basis van het kwaliteitsbeleid blijft wet- en regelgeving, maar het accent ligt op verantwoordelijkheid némen en transparantie daarover, in plaats van op verantwoording afleggen. Zorgaanbieders gaan zelf – samen met patiënten, verzekeraars en andere betrokkenen – bepalen met welke aspecten van zorg en praktijkvoering ze aan de slag willen, waarbij de behoefte van de patiëntenpopulatie leidend is. Werken aan kwaliteit betekent in deze visie samen leren aan de hand van spiegelinformatie. Daarbij zijn naast medisch-inhoudelijke kwaliteitsindicatoren, andere kennisbronnen even belangrijk, zoals patiënttevredenheid, feedback van zorgverleners en zorggebruik. Het resultaat is een kwaliteitscyclus die uitgaat van de wensen van patiënten en het vertrouwen in de professionaliteit van de zorgverlener.

Bouwstenen

InEen, LHV en NHG bieden hun leden bij elkaar passende instrumenten en methodes die helpen bij de implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid. Het NHG geeft huisartsenpraktijken onder meer een format voor het maken van een kwaliteitsjaarverslag. De LHV biedt met ‘Werken aan Kwaliteit’ een praktische handreiking om de kwaliteit van zorg effectief en efficiënt op peil te brengen.

InEen ontwikkelde samen met het veld het document ‘Kwaliteitsbeleid op maat’. Het draagt zeven bouwstenen aan voor het werken aan kwaliteit en geeft kwaliteitskenmerken om de stand van zaken te evalueren. Op een interactieve bouwplaats worden gereedschappen beschikbaar gesteld waarmee organisaties kunnen experimenteren met onderdelen van het nieuwe kwaliteitsdenken en aan de slag kunnen gaan met inzichten, werkwijzen, methodieken, instrumenten en goede voorbeelden. Doel is om op een nieuwe, energieke en motiverende manier te werken aan een kwaliteit die kan rekenen op draagvlak bij alle betrokkenen.