Vandaag gaf minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport het startschot voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Dit bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst zo veel mogelijk blijft passen bij wat ouderen willen en goed georganiseerd kan worden. Het kabinet trekt hier ruim 770 miljoen euro voor uit. InEen heeft, met andere partijen in de ouderenzorg, meegewerkt aan de totstandkoming van het programma.

De ouderenzorg moet anders georganiseerd worden, vinden de partijen in de ouderenzorg. Veel ouderen van nu zijn vitaler en leven langer, ook met chronische ziekten. Zij willen en kunnen langer zelfstandig zijn en meer regie houden op hun leven.
Bovendien is de verwachting dat door de vergrijzing steeds meer mensen een beroep zullen doen op ouderenzorg, terwijl het aantal mensen dat werkt in de zorg en het aantal mantelzorgers zal afnemen. Om ouderen ook in de toekomst de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben, moet nu actie worden ondernomen.

Nieuwe norm

Met het WOZO-programma leggen de partijen uit de ouderenzorgsector een nieuwe norm vast: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. De partijen in de ouderenzorg werken toe naar ouderenzorg en -ondersteuning waarbij ouderen zo veel mogelijk zelfredzaam zijn door zo nodig (opnieuw) aanleren van vaardigheden, fit blijven, hulpmiddelen gebruiken en hulp uit de omgeving. De zorg wordt digitaal geleverd als dat kan. Innovatie kan de kwaliteit van zorg verhogen en zorgverleners ontlasten. Zelfstandig wonen is het uitgangspunt. Daarvoor moeten er geschikte woningen voor ouderen beschikbaar komen en moet er goede, passende zorg aan huis geleverd worden.

Financiële impuls

Vanuit het WOZO-programma is de komende vijf jaar ruim 770 miljoen euro beschikbaar om investeringen te doen die eraan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, langer zelfredzaam blijven en meer gebruik kunnen maken van technologische innovatie. In de brief die minister Helder vandaag naar de Kamer heeft gestuurd, worden de maatregelen beschreven.

Het WOZO-programma is tot stand gekomen na intensieve gesprekken en met bijdragen van de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, NOOM, Koepel Gepensioneerden), Patiënten Federatie Nederland, LOC, Alzheimer Nederland. NLZorgtvoorElkaar, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, MantelzorgNL, V&VN, Verenso, LHV, InEen, Sociaal Werk Nederland, Beter Oud, Aedes, ZorgthuisNL, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Centrum Indicatiestelling Zorg, Zorginstituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.