Huisartsen kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de belangrijkste medische gegevens van patiënten die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven beschikbaar stellen voor de huisartsenpost. Ook de ’spoedeisende hulpen krijgen een inzagemogelijkheid. Het ministerie van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder het gedoogbesluit dat dit mogelijk maakt. Zij geven hiermee gehoor aan het verzoek van LHV, NHG, InEen en de Patiëntenfederatie om in deze uitzonderlijke situatie snellere en adequatere zorg mogelijk te maken. Een taskforce treft de nodige voorbereidingen, in de week na Pasen wordt gestart met de nieuwe werkwijze.

Huisartsenposten kunnen nu alleen een samenvatting van de huisartsgegevens raadplegen als de patiënt daar expliciet (vooraf) toestemming voor heeft geven. Met het gedoogbesluit wordt dat toestemmingsvereiste niet gehandhaafd. Dit geldt zo lang er maatregelen van kracht zijn om het SARS-CoV-2 virus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 juni 2020. Dat betekent dat de huisartsgegevens van mensen die nog geen keuze hebben gemaakt niet meer hoeven worden uitgevraagd bij de patiënt. Dat scheelt kostbare tijd, waardoor de wachttijden bij de huisartsenposten en de SEH’s minder hard oplopen.

Mondelinge toestemming

Een belangrijke voorwaarde vanuit de autoriteiten is dat de zorgverleners op de HAP en de SEH ter plekke checken of de patiënt instemt met inzage, door mondeling om toestemming te vragen. Alleen als een patiënt (of zijn vertegenwoordiger) fysiek of juridisch niet in staat is zijn wil te uiten, kan de instemmingsvraag achterwege blijven.

Op dit moment hebben ongeveer 8 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor het beschikbaar maken van hun huisartsgegevens via het LSP. De tijdelijke regeling zorgt ervoor dat ook de huisartswaarneemgegevens van mensen die nog geen keuze hebben aangegeven beschikbaar komen voor de huisartsenpost en de SEH. Uiteraard wordt de keuze van burgers die eerder hebben aangegeven dat zij niet willen dat hun informatie wordt gedeeld gerespecteerd. Burgers die hun keuze willen wijzigen, kunnen dit blijven aangeven bij hun huisarts of via volgjezorg.nl.

Meer informatie voor huisartsen en huisartsenposten

Het aanmelden van patiëntendossiers voor de duur van de coronacrisis wordt zo ingericht dat huisartsen die zijn aangesloten op het LSP hier geen omkijken naar hebben. Huisartsenposten zullen vooral merken dat zij vaker succesvol zijn bij het opvragen van de huisartswaarneemgegevens. Daarnaast moeten zij mondeling vragen of een patiënt toestemming geeft om de huisartsgegevens in te zien. Voor huisartsenpraktijken die niet op het LSP zijn aangesloten, maar die dat nu alsnog willen doen, wordt een snellere aansluitprocedure ingericht. LHV, NHG en InEen publiceren alle informatie voor huisartsen en huisartsenposten op www.inzageopdehap.nl.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.