Het aanstaande Kabinet Rutte IV heeft vandaag 15 december een coalitieakkoord gepresenteerd met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Hierin wordt onder andere aangekondigd dat de rol van de huisarts wordt versterkt en dat huisartsen voldoende tijd en capaciteit krijgen. Huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen zijn blij dat het nieuwe kabinet die belangrijke rol van de huisarts wil versterken. We pleiten al jaren voor meer tijd en capaciteit in de huisartsenzorg. Dat is goed voor de patiënten, maakt het werken in de huisartsenzorg aantrekkelijker en leidt tot een efficiëntere besteding van zorggeld.

Het aankomende Kabinet kondigt ook aan dat ze praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’s) meer willen inzetten om de instroom naar de GGZ te beperken. Dat roept vragen bij ons op, aangezien vrijwel alle huisartsen al werken met deze praktijkondersteuners GGZ en hun capaciteit al vol wordt benut. Het voornemen van het kabinet, om de organisatiegraad in de basiszorg te versterken, juichen we toe.

De coalitiepartijen schrijven dat de plannen die ze hebben niet in één kabinetsperiode gerealiseerd zijn en breed maatschappelijk draagvlak vragen. Het nieuwe akkoord biedt echter weinig inzicht over hoe het zorglandschap eruit moet komen te zien en hoe ze de plannen willen gaan bereiken. Wat wordt bijvoorbeeld de rol van de landelijke overheid, de regio’s, zorgverzekeraars, toezichthouders en gemeenten? Een meerjarige visie is hard nodig met alle uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd nu en in de toekomst. We maken graag snel kennis met de nieuwe bewindspersonen en gaan met hen in gesprek over wat er nodig is voor goede, toegankelijke (huisartsen)zorg voor alle inwoners van Nederland.

Wat valt op in de zorgparagraaf?

Passende zorg is de norm. Het akkoord vermeldt: ‘We verbeteren en verbreden de toets op het basispakket op basis van een kader voor passende zorg. Er wordt ook gekeken naar bewezen (kosten)effectiviteit in de Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Passende zorg betekent dat de tweede lijn dezelfde zorg niet voor een hoger tarief kan declareren maar ook dat de rol van huisartsen versterkt wordt en zij voldoende tijd en capaciteit hebben’.

In de budgettaire bijlage bij het akkoord wordt genoemd dat er aanvullende ruimte beschikbaar wordt gesteld om huisartsen op te leiden. Het extra opleiden van huisartsen is belangrijk in het tegengaan van huisartsentekorten in de toekomst. Het is echter niet voldoende om de huidige werkdruk het hoofd te bieden. Om de kwaliteit van de huisartsenzorg op peil te houden, zal geïnvesteerd moeten worden in meer tijd voor de patiënt bij de huisarts, betere ondersteuning en organisatie en moeten problemen bij het doorverwijzen naar bijvoorbeeld ouderenzorg, GGZ en jeugdzorg worden opgelost.

Daarnaast kondigt het aankomende Kabinet aan de rol van de huisarts rondom zwangerschap te versterken, zodat deze extra ondersteuning kan bieden aan zwangere vrouwen juist ook in een kwetsbare situatie. Het Kabinet wil de deskundigheid van artsen in het handelen rondom het (zelfgekozen) levenseinde versterken en bevorderen dat arts en patiënt tijdig met elkaar praten over de wensen rondom het levenseinde, zodat een patiënt de verschillende opties kan wegen (‘advance care planning’). Verder wil het kabinet onder andere hoog-complexe zorg meer concentreren, complexe medisch-specialistische zorg (msz) verschuiven naar de ‘basis-msz’ (anderhalvelijnszorg) door de introductie van een nieuwe betaaltitel en door de vrijblijvendheid van het meekijkconsult weg te nemen, en de aanspraak op behandeling voor Wlz-patiënten vereenvoudigen.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.