Anoeska Mosterdijk: “Zaak is nu meters te maken”

In korte tijd heeft de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek in de zorg voet aan de grond gekregen. Ook bij de leden van InEen staat het onderwerp stevig op de agenda. Doel is het waarborgen van goede patiëntenzorg en het beheersen van kosten. Dit door zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen. Anoeska Mosterdijk, directeur InEen: “Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een belangrijke driver. Die begint echt te knellen en dwingt ons om te kijken hoe we de zorg anders kunnen organiseren.”

Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, zijn al een tijd bezig met aspecten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), vertelt Mosterdijk. “Bij veel van onze leden liepen al substitutieprojecten en ook regionalisering staat al langer op de agenda. In de visie op het belang van regionale samenwerking die InEen een paar jaar geleden al heeft geformuleerd, gaat het ook over verbreding en de verbinding met het sociale domein, ouderenzorg en ggz. Het ontwikkelen van regionale structuren is een essentiële randvoorwaarde voor JZOJP.”

Regionalisering

Regio’s verschillen. Regionale structuren zijn nodig om samen de agenda voor een regio te bepalen. Omdat huisartsenorganisaties als spin in het web verbonden zijn met bijna alle spelers in de verschillende domeinen, vervullen zij een verbindende rol. Het is belangrijk, zegt Mosterdijk, dat huisartsenorganisaties deze sleutelrol claimen. “Regionalisering gaat over hoe je je als eerste lijn regionaal organiseert, vernieuwt en werkt aan betere patiëntenzorg. Mede door de O&I-bekostiging van regiomanagement zijn onze leden zich aan het herpositioneren. De inhoud daarvan, wat ga je dóen in de regio, sluit nauw aan bij JZOJP. Denk aan ondersteuning bij kwaliteitsverbetering en de invoering van persoonsgerichte zorg. Nú is het moment om invloed te hebben.”

Kennisuitwisseling

Veel InEen-leden geven inmiddels gehoor aan deze oproep. “Zaak is nu meters te maken”, aldus Mosterdijk. Om de verbinding te benadrukken heeft JZOJP in alle hoofdlijnakkoorden een centrale plaats gekregen, zowel in die van de huisartsenzorg, als die van de medisch-specialistische zorg, de wijkverpleging en de ggz. De budgettaire groei van de medisch-specialistische zorg in 2022 is op nul gesteld, tegen een toename voor de eerste lijn. InEen ondersteunt de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek onder meer door kennis en informatie te delen met de leden. Denk aan overheidsinformatie, maar ook aan kennisuitwisseling tussen de regio’s en het entameren van workshops, bijeenkomsten en het delen van best practices.

Tweedaagse

In 2019 staat de jaarlijkse InEen-Tweedaagse voor leden geheel in het teken van JZOJP en besteedt InEen tijdens elke netwerkbijeenkomst van ledengroepen aandacht aan regionale aspecten. “Bijvoorbeeld het gebruik van big data”, vertelt Mosterdijk. “Hoe ziet de populatie eruit? Wat kan gezegd worden over de zorgbehoefte? Door data van verschillende partijen samen te voegen, krijg je veel inzicht in je populatie en de problematiek die prioriteit heeft. Op basis daarvan kun je gaan nadenken hoe je de zorg moet inrichten. Maar dan moet iedereen zijn data beschikbaar willen stellen. Hoe krijg je iedereen op één lijn?”

Belangenbehartiging

“En uiteraard vragen we aandacht voor de randvoorwaarden voor JZOJP, onder meer bij zorgverzekeraars”, zegt Mosterdijk. “Worden de hoofdlijnakkoorden nageleefd? Wordt er integraal beleid gemaakt? De zorgverzekeraar heeft een belangrijke rol om partijen in de regio te stimuleren met elkaar aan de slag te gaan. Dat betekent dat verzekeraars zelf ook een integrale inkoopvisie moeten formuleren. Wat ik zie is dat sommigen nog steeds erg sectoraal gericht zijn. En dan is het moeilijk meters maken.”

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.