Steeds meer geneesmiddelen zijn minder of niet beschikbaar, met name op het gebied van sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. In een brief aan minister van Rijn zeggen huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen en openbaar apotheker(s) zich grote zorgen te maken daarover. Een tekort aan dergelijke geneesmiddelen maakt het zeer lastig voor huisartsen om (corona)patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen.

De situatie is volgens InEen en de andere ondertekenaars van de brief zo zorgelijk, omdat huisartsen de palliatieve zorg en de zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie of in verpleeghuizen goed moeten kunnen leveren. De vraag naar palliatieve zorg in de eerste lijn zal de komende periode ook toenemen. Daarom moet niet alleen de medicamenteuze zorg vanuit de ziekenhuizen, maar ook vanuit de eerste lijn goed geborgd blijven en verantwoord kunnen worden uitgevoerd door de huisarts. Van huisartsen en (openbaar) apothekers komen signalen dat er een tekort is en/of dreigt aan onder andere amoxicilline, orale antibiotica, luchtwegverwijders en geneesmiddelen bij palliatieve sedatie zoals morfine en midazolam. Ook dreigt er een tekort aan medische hulpmiddelen en toediensystemen, zoals katheters, spuitenpompen en palliatieve zorgkits.

LHV, NHG, InEen en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) van de KNMP willen op korte termijn overleg met het Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen (CbBG) om de zorgen en noodzakelijke maatregelen te bespreken.

Ook bij de Tweede Kamer hebben wij onze zorgen onder de aandacht gebracht, in aanloop naar het debat op woensdag 1 april aanstaande.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.