Jaarlijks organiseert InEen voor haar leden de ‘Tweedaagse’, een tweedaagse bijeenkomst rondom een actueel thema, waarin leren, inspireren en ontmoeten centraal staan. Dit jaar vond de Tweedaagse plaats op 26 en 27 september.

‘Anders doen en organiseren’. Dat was het thema van de Tweedaagse van 26 en 27 september jl.. Gezamenlijk staan we voor de enorme opgave om de ambities uit het IZA in de regio waar te maken. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst zijn veel facetten van de noodzakelijke transitie belicht, waren er goede voorbeelden en tevens was er veel ruimte voor onderlinge ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen.

Tijdens de eerste dag stond ‘Anders doen met technologie’ centraal en op de tweede dag ‘Anders organiseren in de regio’. Met voor beide onderwerpen bevlogen sprekers.

Anders doen met technologie
Als aftrap liet trendwatcher Sander Duivestein met tal van voorbeelden zien hoe met de introductie van Artificiële Intelligentie de wereld verandert. Met deepfake is ‘nep’ niet meer te onderscheiden is van ‘echt’, synthetische media (die zijn gemaakt of bewerkt met behulp van AI) nemen een enorme vlucht en inmiddels gebruiken een miljard mensen ChatGPG. Zijn advies aan de deelnemers: ‘Maak zelf die stap om mee te veranderen, ga het experiment aan.’

Arts en Zorg werkt met de app Gezond.nl, die een combinatie van digitale en fysieke zorg biedt. De patiënt stelt via de app een zorgvraag aan de huisarts in een livegesprek, met de mogelijkheid om over te schakelen naar een videogesprek. Als fysiek contact nodig is, dan kan hij naar de eigen huisarts. “Met deze werkwijze heb ik 40% minder consulten”, vertelt huisarts Leontien Molenaar. Arts en Zorg wil dit concept graag ter beschikking stellen aan andere huisartsenpraktijken.

Joep de Groot, bestuursvoorzitter CZ benadrukt dat met dezelfde mensen over zeven jaar 13% meer zorg moet worden geboden. “Dat vereist herontwerpen van processen”, betoogt hij. “Kies een doel, passend bij deze maatschappelijke opgave.” Met de boodschap: “Innovatie vereist gelijkgerichtheid. Wat in Zeeland goed werkt, kan in Groningen worden overgenomen.”

Anders organiseren in de regio

“Regionaal samenwerken is balanceren”, stelt prof. Martijn van der Steen. Als lid van de RVS is hij mede-opsteller van het essay ‘De regio als redding?’ Die vraagteken aan het eind van de titel is terecht: want de regio wordt zeer vaak genoemd als dé oplossing voor maatschappelijke problemen, maar dit kent ook keerzijden. Hij noemt vijf balanceeracts: 1. tussen focus en breedte;  2. tussen maatschappelijke dynamiek en institutionele inbedding; 3. tussen ruimte scheppen en kaders benutten; 4. tussen participatie en representatie; 5. tussen sturen of volgen. Zijn nadrukkelijke advies: “Bespreek met je regionale verband deze balanceeracts en wees expliciet over de uitkomst.”

Onder de leden is er al veel aan regionale organisatie opgezet. Uiteraard passend bij de betreffende regio, maar tegelijk ook met overeenkomsten. Er zijn vier mooie voorbeelden gepresenteerd: Platform MooiMaasvallei; Vallei Vitaal & Gezond; Zorgcoördinatiecentrum Midden-Nederland en NIZA (Netwerk Integrale Zorg Amsterdam). Daarnaast vertelde Irma van der Pluijm over haar ervaringen bij huisartsencoöperatie West Brabant. Haar boodschap: “Een regionale organisatie is een verbindingsofficier. Werk daarbij met de zes V’s: vrijheid; verantwoordelijkheid; verbinding; vertrouwen; vitaliteit en veiligheid.”

Tot slot vonden er twee interactieve werksessies plaats met uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden. Wat gaat er goed in de regionaliseringsslag, wat is lastig, waar loop je tegenaan? Deze vorm van ‘intervisie’ werd zeer op prijs gesteld, zo bleek uit de terugkoppeling, waarbij ook werd aangegeven waarbij InEen mogelijk een rol kan spelen. Een belangrijke input, waar we zeker mee aan de slag gaan.

Tot slot

Dat de Tweedaagse een gewaardeerd evenement is, blijkt uit de hoge opkomst van de leden, hun enthousiaste deelname en de positieve feedback. Juist in de ontmoeting, het uitwisselen van ideeën, het bespreken van uitdagingen en delen van ervaringen zit de kracht. Want gezamenlijk staan we voor dezelfde opgave: in samenhang de afspraken van het Integraal Zorgakkoord invoeren in de regio, met behoud van hoogwaardige eerstelijnszorg.

De volgende Tweedaagse is reeds gepland en wel op 17 en 18 april 2024.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.