De komende jaren brengen InEen en InEen-leden de regionale samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnsprofessionals in de regio verder. Zo vergroten zij de slagkracht van de sector en ontstaan aanspreekbare partijen voor ziekenhuizen, VVT, GGZ, zorgverzekeraars, het sociaal domein en andere partners in zorg en welzijn. Vertrekpunt hierbij zijn de bouwstenen voor Hechte huisartsenzorg. Op landelijk niveau krijgen met name financiering, governance en een integraal (inkoop)beleid aandacht. Dat staat in de nieuwe Meerjarenvisie 2021-2024 van InEen.

Bekijk de interactieve samenvatting of lees de hele meerjarenvisie.

Naast bekende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, langer thuiswonende ouderen, een toenemend aantal chronisch zieken en ontwikkelingen in ziekenhuizen en GGZ, vragen ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en werkdruk steeds meer om een gezamenlijke aanpak in de huisartsen- en eerstelijnszorg. Ook de coronapandemie laat zien hoe belangrijk het is om samen op te trekken en in de regio duidelijke afspraken te maken met andere partijen.

Sterke regio-organisatie

De zes bouwstenen voor Hechte huisartsenzorg concretiseren wat huisartsen van een sterke regionale organisatie mogen verwachten. Veel leden van InEen zijn bezig om hier invulling aan te geven. De interactieve regiokaart op hechtehuisartsenzorg.nl brengt dat in beeld. De InEen-speerpunten voor de komende vier jaar zijn verbonden aan deze bouwstenen. Zo geven regionale ambities richting aan het landelijke beleid van de vereniging en vice versa.

Initiator van domeinoverstijgende samenwerking

Naast organisatieontwikkeling en beleidsvorming op basis van een regiobeeld en -plan, heeft InEen veel aandacht voor digitalisering, de aantrekkelijkheid van de huisartsenzorg als werkgever, doorontwikkeling van ketenzorg, een toekomstvaste inrichting van de acute (huisartsen)zorg en samenwerking in de zorg voor ouderen en GGZ. Gezien de centrale positie van de huisarts in het zorgsysteem past de rol als initiator van de domeinoverstijgende samenwerking de regio-organisatie goed. Uiteraard is het daarbij van belang dat de organisatie het mandaat heeft van alle huisartsen in de regio.

Integraal beleid en financiering

InEen blijft de komende jaren landelijk inzetten op de randvoorwaarden voor regionale samenwerking in de huisartsenzorg en eerste lijn. Adequate financiering is noodzakelijk, maar ook een goede governance en een meer integraal zorgbeleid gekoppeld aan meer integrale zorginkoop. Daarmee ondersteunen we de samenwerking tussen zorgverleners in de regio en versnellen we de beweging naar het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.