In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien positieve punten voor patiënten benoemd zoals zorg dicht bij huis, bestaanszekerheid en sociaal domein. Voor de huisartsenzorg staan in de zorgparagraaf belangrijke thema’s zoals het versterken van de eerste lijn, het aantrekkelijker maken van werken in de zorg en het voortzetten van het huidige Integraal Zorgakkoord (IZA). De vraag blijft wel hoe de toekomstige minister van VWS deze voorstellen verwerkt in een (financieel) beleid.

LHV, InEen en NHG vinden het goed nieuws dat PVV, VVD, NSC en BBB het versterken van de eerste lijn als speerpunt hebben benoemd. Daarmee zetten ze de lijn door die is ingezet in het IZA. Ook kondigen de partijen aan te willen werken aan een nieuw zorgakkoord voor 2028. Dat biedt kansen voor de huisartsenzorg, die in het huidige akkoord goede afspraken kon maken over Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP), GGZ, huisvesting, ICT en huisartsenspoedzorg in avond, nacht en weekend.

De precieze invulling van deze hoofdlijnen krijgt de komende tijd vorm. Pas dan kunnen we meer zeggen over wat deze plannen voor de (huisartsen)zorg gaan betekenen. Want naast al deze plannen zijn er aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd in de budgettaire bijlage. Dit roept de vraag op of de ambities en de financiële paragraaf op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld bij aandacht voor preventie en gelijktijdig bezuinigen op de publieke gezondheidszorg. We vragen ons af of de ambities wel waargemaakt kunnen worden .

Positieve effecten voor patiënten

Ambities om bijvoorbeeld de bestaanszekerheid te verbeteren. Dat zien we graag, want dat voorkomt veel onnodige problematiek en stress bij patiënten. Meer bestaanszekerheid is minder aanloop voor niet-medische zaken bij de huisarts, waardoor er meer tijd en aandacht kan zijn voor mensen die medische klachten hebben. Heel goed dat er in de plannen aandacht is voor schuldhulpverlening, het eigen risico bij de zorgverzekering, preventie en armoedebestrijding om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Ook de investering in de ouderenzorg juichen wij toe.

Aandacht voor arbeidsmarktproblematiek & administratieve lasten

De partijen erkennen dat door vergrijzing van de bevolking, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kosten de toegang tot de zorg lang niet voor iedereen en niet overal in ons land vanzelfsprekend is. In de plannen noemen de partijen het aantrekkelijk maken van werken in de zorg. Ook wordt het verminderen van de administratieve lasten en de regeldruk weer prominent benoemd. Een ander belangrijk onderwerp voor ons is de intentie om de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) voort te zetten. Beide wetten hebben veel impact op hoe we samenwerken in de huisartsenzorg.

Van opsomming naar beleid

Het 26 pagina tellende akkoord bestaat vooral uit opsommingen waarin korte zinnen de richting aangeven waar de regeringspartijen heen willen. Dat geldt ook voor hoofdstuk 6, Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs. In 15 punten staan de plannen voor de zorg opgesomd. De belangrijkste vraag is hoe deze uitgewerkt gaan worden in beleid door de toekomstig minister van VWS. Ook op thema’s waar in dit hoofdlijnenakkoord niet over gesproken wordt, zoals medicijntekorten. De huisartsenorganisaties hebben hiermee een eerste reactie gegeven op het Hoofdlijnenakkoord, wordt vervolgd.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.