Huisartsen zien in hun dagelijkse praktijk de gevolgen van de wachttijden in de GGZ. Ook ervaren ze dat er nog veel verbeterd moet worden in de afstemming tussen GGZ en huisartsenzorg. In aanloop naar een debat in de Tweede Kamer op 29 januari, hebben InEen, LHV en NHG hun zorgen hierover geuit in een brief aan de Kamerleden.

In de brief vragen InEen, LHV en NHG de hulp van de Kamerleden bij het terugdringen van de wachtlijsten in de GGZ, het wegnemen van drempels voor intercollegiaal overleg en het stimuleren van regionale samenwerking.

Wachtlijsten

Ondanks de initiatieven die er in verschillende regio’s zijn genomen om de wachtlijsten aan te pakken, merken huisartsen nog steeds dat veel patiënten met psychische problematiek langdurig van de juiste zorg verstoken blijven. De aandacht voor deze problematiek en voor de aanpak ervan mag dus niet verslappen. Daarnaast kan het niet zo zijn dat patiënten met een ernstige GGZ of psycho-geriatrische aandoening waarvoor (onvrijwillige) crisisplaatsing nodig is, worden geweigerd door GGZ instellingen. Huisartsen melden dat dit onder verwijzing naar de nieuwe Wet Zorg en Dwang en Wet Verplichte GGZ wel gebeurt.

Intercollegiaal overleg

De huisartsenzorg kan veel doen voor mensen met psychische problematiek zolang de samenwerking met de ggz goed loopt. Als huisartsen en GGZ-behandelaars makkelijk met elkaar kunnen overleggen, heeft de patiënt daar baat bij. Op dit moment laten de organisatie en financiering van de GGZ dit niet toe. Daar vragen we als landelijke organisaties een oplossing voor.

Regionale samenwerking

Ook zien we bijvoorbeeld in Zwolle dat regionale afspraken over een warme overdracht van stabiele patiënten vanuit de GGZ naar de huisarts helpen om de juiste ondersteuning te bieden. Het is daarbij ook van groot belang dat de huisarts kan overleggen met de behandelaar in de GGZ én dat er bijvoorbeeld goede afspraken zijn over verwijzen en terugverwijzen. InEen, LHV en NHG roepen op om de totstandkoming van regionale afspraken te bevorderen door het beschikbaar stellen van financiële middelen en capaciteit.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.