Hoe kom je vanuit verschillende disciplines en domeinen tot bestendige en integrale zorg voor kwetsbare ouderen? Hoe weeg je elkaars inzet af? Om dit proces op gang te brengen is een gespreks- en rekeninstrument ontwikkeld. Het instrument combineert een transparante zakelijke aanpak met een open inhoudelijke dialoog.

Zorg, gemeente, sociaal domein, ggz en mantelzorgers staan voor de opgave samen te zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen en leven. Dat vraagt om integrale zorg, zegt het Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen, waarin dertien koepelorganisaties* uit het medische, sociale en zorgdomein hun krachten bundelen. Het Plan van Aanpak is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis (Actielijn 1: Goede ondersteuning en zorg thuis).

Integrale zorg

Op papier is persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg een logische en waardevolle aanpak. In de praktijk echter stuiten de betrokken partijen op elkaars verschillende manieren van kijken, waarachter verschillende bekostigingsmethodieken schuilen. Gesprekken over samenwerking gaan dan ook snel over kosten en die gaan vervolgens een drempel vormen voor een open gesprek. Een lastig punt daarbij is dat de opbrengsten niet altijd één op één terechtkomen bij de investerende partij. Structurele financiering van integrale zorg is kortom geen sinecure.

Dialoog

In het kader van het genoemde Plan van Aanpak wordt een gespreks- en rekeninstrument ontwikkeld dat een zinvolle dialoog over kosten én inhoud op gang brengt. De methode bestaat uit twee sessies. In de eerste sessie delen de regionale en lokale samenwerkingspartners hun ambities: wat zouden zij – los van het geld – willen en kunnen realiseren? Hoe worden taken en activiteiten verdeeld? In de tweede sessie staan opbrengsten en kosten centraal. Wat leveren de voorgestelde componenten van integrale zorg op voor de ouderen zelf, voor de professionals en het maatschappelijk belang? En wat zijn de verwachte kosten? Essentieel is dat zowel de harde factoren (inzet, geld) als de zachte factoren (kwaliteit van leven, maatschappelijk belang) in kaart worden gebracht.

Zo groeit in twee sessies een document op grond waarvan de deelnemers een reële afweging kunnen maken en een eigen businesscase kunnen opstellen. Het document vormt bovendien een uitstekende basis voor het gesprek met zorgverzekeraars en gemeenten. Belangrijk is dat de workshop zorgt voor een intensieve kennismaking, wat nog altijd een basisvoorwaarde is voor vruchtbare samenwerking.


* Actiz, InEen, KNGF, KNMP, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, VNG, V&VN en ZN. VWS en Zorginstituut Nederland denken mee.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.