Met het programma OPEN zorgen InEen, LHV en NHG ervoor dat huisartsen en zorggroepen vanaf 1 juli volgend jaar in staat zijn hun patiënten online inzage te bieden in hun medische gegevens. Zorggroepen, koepels van gezondheidscentra en LHV-kringen komen als regiocoalitie in aanmerking voor een subsidie om dit te organiseren en de praktijken te ondersteunen. Al zo’n 30 regio’s, samen goed voor meer dan 5 miljoen patiënten, staan te trappelen om aan de slag te gaan.

Anneke Vass is regiocoördinator van het OPEN-team. Ze vertelt: “Het uiteindelijke doel is natuurlijk om patiënten door inzage in hun medische gegevens meer grip te geven op hun gezondheid. Het maakt de mogelijkheden voor eigen regie groter en ondersteunt persoonsgerichte zorg, zeker als huisartsen ook andere online diensten gaan aanbieden, zoals e-consulten en online afspraken maken. OPEN helpt huisartsen om de online inzage te realiseren.”

Aanpassen praktijkvoering

De wettelijke verplichting om online inzage per 1 juli 2020 aan te bieden aan patiënten betekent uiteraard dat de HIS’en en KIS’en waarin huisartsen hun medische gegevens opslaan, aangepast moeten worden. OPEN stemt, via de hiervoor opgerichte Stichting LEGIO, de benodigde ICT-aanpassingen af met de leveranciers. Een deel van de subsidie die VWS ter beschikking stelt, is hiervoor bestemd. Het grootste deel van de VWS-gelden is echter nodig voor de huisartsen. “Het geschikt maken van de systemen is uiteindelijk maar een klein onderdeel”, zegt Vass. “Belangrijk is dat huisartsen de online inzage actief inbedden in hun werkproces. Daarbij is de hele praktijk betrokken en spelen de praktijkassistenten een cruciale rol. Vass windt er geen doekjes om. “Het is absoluut zo dat dit een investering vraagt van de praktijken, maar uiteindelijk gaat het hen ook wat opleveren. Naast meer kwaliteit voor patiënten, levert online dienstverlening tijd op voor het oppakken van andere activiteiten en geeft het naar verwachting ook meer werkplezier.”

Nulmeting

Sinds 1 juni kan de subsidie bij OPEN worden aangevraagd. Het credo is ‘maatwerk met voldoende schaalgrootte’. Dat betekent dat alleen regiocoalities met minimaal 100.000 ingeschreven patiënten in aanmerking komen voor de subsidie. Op www.open-eerstelijn.nl is een startpakket beschikbaar dat de coalities door het aanvraagproces leidt. Na het vastleggen van de samenwerkingsafspraken volgt een nulmeting, waarmee het instroomniveau en de ambities van de coalitie worden vastgesteld. Het resultaat wordt gebruikt om het verdere proces in de regio te monitoren en ook om te bepalen welke modules voor de regio interessant zijn. Eén module is voor alle deelnemers verplicht, namelijk de implementatie van de online inzage. Vass: “Ook kunnen de regio’s rekenen op scholingsmateriaal en communicatiemiddelen, zoals flyers, brieven aan zorgverleners en brieven voor patiënten.”

Werk aan de winkel

Na een intensieve voorbereiding komt OPEN nu goed op stoom. Al 30 grote regiocoalities deden een vooraanmelding. Samen vertegenwoordigen ze ruim 5 miljoen patiënten. Ook in de andere regio’s ziet Vass beweging. Maar, zegt ze, er is nog werk aan de winkel. “We hebben de indruk dat veel individuele huisartsen nog bereikt moeten worden. Overigens is afgesproken dat de regiocoalities, die moeten bestaan uit tenminste twee organisaties (zorggroepen, koepels van gezondheidscentra en LHV-kringen), ook hun deuren moeten openen voor huisartsen in de regio die niet bij een dergelijke organisatie zijn aangesloten.”

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.