In een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS roepen de Federatie Medisch Specialisten, LHV en InEen de politiek op om samenwerking in de zorg te bevorderen door de muren tussen de lijnen lager te maken, gegevensuitwisseling te verbeteren en de bekostiging goed te regelen. Dat is nodig om echt meters te kunnen maken met het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Een sterke, aanspreekbare eerstelijnsorganisatie is essentieel in de organisatie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek in de regio. Deze legt domeinoverstijgend verbindingen en maakt de noodzakelijke afspraken om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, dicht bij de patiënt. Ook ondersteunen zij individuele huisartsen bij onder meer informatiebeleid, bedrijfsvoering en kwaliteitsbeleid. Hierdoor kunnen huisartsen meer de focus leggen op het voeren van het goede gesprek met de patiënt. Er zijn veel goede voorbeelden van leden van InEen die samen met huisartsen, specialisten en andere partijen in de regio werken aan het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Om die beweging te versnellen, pleiten InEen, LHV en FMS in hun brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS voor het verder verlagen van ‘de muren tussen de lijnen’.

Netwerkgeneeskunde

Bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek staat de patiënt centraal en beslissen zorgverleners vanuit een netwerk samen en in overleg met de patiënt welke zorg nodig is en wie die het beste kan geven. Deze ‘netwerkgeneeskunde’ vereist samenwerking, voldoende capaciteit, meer tijd voor de patiënt en een adequate infrastructuur en het versterken van de organisatiekracht van de eerste lijn. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. Deze worden echter nog onvoldoende verzilverd, stellen InEen, LHV en FMS in hun brief. In de tweede lijn zijn de ziekenhuizen nog te veel afhankelijk van het volume van de patiëntenstroom.

Gegevensuitwisseling

Tot slot wijzen InEen, LHV en FMS op de gebrekkige digitale gegevensuitwisseling. Zorgverleners lopen tegen grenzen aan wanneer het niet lukt om de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben. Juiste Zorg op de Juiste Plek en samenwerking over lijnen heen is alleen mogelijk als de betrokken zorgverleners patiëntgegevens kunnen uitwisselen.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.