Acht huisartsenorganisaties, waaronder InEen, de LHV en het NHG, vragen in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink aandacht voor de maatregelen die nodig zijn om de huisartsenzorg in de huidige efficiënte en betaalbare vorm te kunnen behouden. Omdat de zorg voor de patiënt in de wijk zo ontzettend belangrijk is. Corona laat dat eens te meer zien.

Om de huisartsenzorg nu en in de toekomst overeind te houden, zijn forse investeringen nodig. Corona maakt de urgentie hiervan extra zichtbaar: het merendeel van de patiënten krijgt thuis zorg van de huisarts, waardoor ziekenhuizen en IC’s niet vastlopen. Als huisartsenorganisaties zien we al een tijd dat de huisartsenzorg in de knel zit. In aanloop naar de verkiezingen hebben we dit politiek aangekaart. In de brief aan informateur Tjeenk Willink vragen we het nieuwe kabinet aandacht te hebben voor de volgende maatregelen:

1 – Houd de huisarts in de wijk

Wat heeft de huisarts daarvoor nodig?

 • Maak het huisartsenvak en het praktijkhouderschap aantrekkelijker. Onder meer door meer tijd voor de patiënt, vermindering van administratieve lasten en door te investeren in een sterke regio-organisatie die praktijken ontzorgt.
 • Verhoog het aantal opleidingsplaatsen met aandacht voor de huisarts-opleiders & zorg voor een goede spreiding over het land.
 • Zet in op voldoende beschikbaarheid van betaalbare huisvesting.
 • Zet in op een toekomstbestendige inrichting van de (huisartsen)spoedzorg.

 2 – Zorg goed voor de kwetsbare patiënt

Hoe kan de huisarts goede zorg voor kwetsbare patiënten garanderen?

 • Zorg voor voldoende en adequate thuiszorg, (eerstelijns-, ggz-)bedden, verpleeghuizen en mogelijkheden voor consultatie van de ggz en specialist ouderengeneeskunde.
 • Zorg voor structureel meer tijd voor kwetsbare patiënten in de huisartsenpraktijk.
 • Bied regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties meer (financiële) ruimte om hun faciliterende rol voor huisartsen en als samenwerkingspartner in de regio te vervullen.
 • Geef het veld een bepaalde mate van vrijheid en vertrouwen, enkel contracteren van effectief bewezen zorg helpt niet. Investeer tegelijkertijd in goed onderzoek.
 • Stimuleer gemeenten en zorgverzekeraars om de ‘potjes bij elkaar te leggen’.
 • Investeer structureel in betrouwbare patiëntinformatie op Thuisarts.nl.

 3 – Vereenvoudig het stelsel en geef innovaties de ruimte

Hoe kunnen we het stelsel vereenvoudigen?  

 • Door in de hoofdlijnakkoorden afspraken vast te leggen over (investeringen in) innovatie, kwaliteitsverbetering en organisatiekracht (O&I) van de huisartsenzorg en in preventie maatregelen.
 • Door een andere rol van de zorgverzekeraar – geen concurrentie en marktwerking op basishuisartsenzorg, organisatie en infrastructuur.
 • Door het maken van pre-concurrentiële afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners over een adequate (ICT-)infrastructuur en zorg voor kwetsbare groepen.

Samen beslissen over inzet digitale middelen

Tot slot vragen we het nieuwe kabinet de juiste randvoorwaarden voor zorgverleners te creëren, zodat zorgverleners kunnen inspelen op (digitale) ontwikkelingen en digitale middelen goed kunnen inbedden in de dagelijkse praktijk.


OndertekenaarsInEen, Interfacultair Overleg Huisartsen, Huisartsopleiding Nederland, Landelijke Huisartsen Opleiding Vereniging, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen, Nederlands Huisartsen Genootschap, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.