Het jaarrapport van de benchmark Transparante Ketenzorg 2020 is beschikbaar. 100 bij InEen aangesloten zorggroepen leverden hun gegevens aan. Samen bedienen zij 88% van de inwoners van Nederland. Als gevolg van de coronapandemie zijn de uitkomsten op een aantal procesindicatoren dit jaar minder goed dan voorgaande jaren. Los hiervan komt voor meerdere programma’s het optimum in zicht. Met de nadere uitwerking en implementatie van het in 2019 vastgestelde Denkraam Integratie Zorgprogramma’s zetten InEen en InEen-leden een volgende stap in het verbeteren van de chronische zorg.

De rapportage gaat over de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma en Vasculair Risico Management bij patiënten met een hartvaatziekte (HVZ) en een verhoogd risico op hartvaatziekten (VVR). In deze elfde editie is voor de tweede keer een hoofdstuk opgenomen over indicatoren die over de programma’s heen kijken. Daarin komen de verdeling tussen eerste en tweede lijn, de LDL-waardes in de programma’s Diabetes, HVZ en VVR en het percentage rokers in de verschillende programma’s aan bod.

Denkraam

De registratie van indicatoren geeft na elf jaar een duidelijk beeld van de opbrengst van de programmatische zorg bij chronische aandoeningen. De gevolgen van de coronapandemie zijn dit jaar zichtbaar in de cijfers. Maar we zien los daarvan al enkele jaren dat bij meerdere programma’s de maximale kwaliteitsopbrengst in zicht komt. Daarom zetten InEen en InEen-leden een volgende stap in het verbeteren van de zorg voor chronische patiënten met de nadere uitwerking en implementatie van de integratie van zorgprogramma’s, zoals  beschreven in het Denkraam Integratie Zorgprogramma’s.

Doorontwikkeling benchmark

De benchmark ‘Transparante ketenzorg’ is een belangrijk instrument bij de uitvoering van het ‘Kwaliteitsbeleid op Maat’ van InEen. Huisartsen leren samen met andere zorgverleners, patiënten en stakeholders aan de hand van spiegelinformatie, zoals de informatie uit de benchmark. De regionale of lokale eerstelijnsorganisatie ondersteunt dit leerproces. Om deze toegevoegde waarde van de benchmark te behouden en vergroten, onderzoekt InEen in samenspraak met leden en stakeholders de mogelijkheden voor doorontwikkeling en/of verbreding van de benchmark.

Aan de slag met praktijkvariatie

De benchmark ‘Transparante Ketenzorg’ maakt ook de verschillen tussen zorggroepen inzichtelijk. Deze praktijkvariatie is een belangrijke bouwsteen van het Kwaliteitsbeleid op Maat. In het rapport ‘Variatie in de zorggroep-praktijk’ van de InEen Taskforce Praktijkvariatie staan praktische tips om hiermee aan de slag te gaan. Het benchmark rapport biedt InEen-leden een handreiking voor het effectief onderling analyseren en bespreken van praktijkvariatie en het beantwoorden van de vraag óf en in hoeverre deze gewenst of ongewenst is.

Extra indicatoren in innovatieset

De facultatieve innovatieset die sinds enkele jaren onderdeel is van de benchmark, biedt ketenzorgorganisaties extra mogelijkheden voor het werken aan kwaliteit vanuit de ketenzorgorganisatie. Deze bevat onder meer indicatoren over de zorg voor kwetsbare ouderen, GGZ, hartfalen, atriumfibrilleren en chronisch nierschade, een aanvulling op de medisch-inhoudelijke indicatoren voor diabetes en COPD en indicatoren die inzicht geven in persoonsgerichte zorg. Het gebruik van de innovatieset is nog bescheiden.

Vragen over het rapport? Mail naar benchmarkketenzorg@ineen.nl.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.