In 2021 is de gemiddelde telefonische wachttijd op de huisartsenspoedpost fors toegenomen. Ook duren gesprekken gemiddeld langer en zijn er minder triagisten dan in 2020. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de werkdruk van triagisten steeds verder toeneemt. Dit blijkt uit de InEen Benchmark huisartsenspoedposten die vandaag is gepubliceerd. 

Afgelopen jaar namen alle 107 in Nederland gevestigde huisartsenspoedposten, georganiseerd in 52 huisartsendienstenstructuren (HDS) deel aan de Benchmark Huisartsenspoedposten van InEen. De benchmark geeft inzicht in de ontwikkelingen in de acute huisartsenzorg in avond, nacht en weekend.  

Ontwikkeling telefonische wachttijd 

Patiënten met een spoedeisende zorgvraag werden in 2021 gemiddeld binnen 12 seconden te woord gestaan. Patiënten die belden met een niet-spoedeisende zorgvraag stonden gemiddeld 4 minuten en 29 seconden in de wacht. Dit is een forse toename ten opzichte van 2020 (+23%). De toename kan worden verklaard door het hoge aandeel laag-urgente vragen, en de afname van het aantal beschikbare triagisten. Zo is de triagist gemiddeld bijna 7 minuten met een patiënt in gesprek en werken er in 2021 5% minder triagisten op de huisartsenspoedpost.  

Verschuiving consult in de spreekkamer naar triageconsult 

Uit de Benchmark Huisartsenspoedposten blijkt verder dat sinds 2019 het aantal consulten in de spreekkamer en visites van de huisarts is afgenomen. Vermoedelijk is dit het gevolg van COVID-19. Opvallend is ook dat er, ondanks een iets vertekend beeld in 2021 door het coronajaar 2020, een blijvende verschuiving is van consulten en visites naar triageconsulten (voorheen telefonisch consult). Samen met de al eerder gemelde cijfers, draagt dit bij aan de werkdruk van triagisten.  

Maatregelen voor verminderen werkdruk  

De meeste huisartsenspoedposten proberen op allerlei manieren de hoge werkdruk het hoofd te bieden. Door het vak van triagist in de etalage te zetten, door mensen met behulp van zelftriage te voorzien van goede informatie over wat te doen en nauw samen te werken met de ambulance, SEH en thuiszorg. Op landelijk niveau trekt InEen op met het ministerie van VWS en andere partners om burgers van informatie te voorzien en andere werkvormen zoals zorgcoördinatie van de grond te krijgen. 

Bekijk voor meer cijfers de online infographics of download het bulletin

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.