Huisartsenposten

Zorgvragen beperken zich niet tot reguliere werktijden. Op elk moment kan zorg direct nodig zijn: dag en nacht, werkdagen en weekenden. Huisartsenzorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Op werkdagen kunnen patiënten terecht bij hun eigen huisarts. Voor zorg die volgens de patiënt niet kan wachten tot de volgende werkdag zijn er ’s avonds, ’s nachts en in het weekend de huisartsenposten. Er zijn 122 huisartsenposten. Deze zijn georganiseerd in 50 rechtspersonen (huisartsendienstenstructuren: HDS’en). Deze zijn allen lid van InEen. De meeste huisartsenposten zijn, als er een ziekenhuis in de buurt is, gelegen in of direct bij dat ziekenhuis. Met het ziekenhuis, maar ook met de GGZ, de ouderenzorg en uiteraard de ambulancezorg is sprake van samenwerking in de acute zorgketen.

Huisartsenposten hebben zich geleidelijk ontwikkeld van een waarneemorganisatie van en voor huisartsen naar een bredere toegang tot de acute eerstelijnszorg. Met de snelle veranderingen in de eerstelijnszorg zien ook de huisartsenposten zich, als poortwachter voor de acute zorg, voor nieuwe vraagstukken gesteld. Dit vraagt enerzijds om oplossingen voor de korte termijn. Denk daarbij aan vraagstukken zoals het tekort aan huisartsen, waarnemers en voldoende goed opgeleide triagisten en een goede overdracht tussen dag- en ANW-zorg. Maar ook om zaken als taakherschikking, triage en betere ketensamenwerking. Anderzijds vraagt het om een toekomstbestendige visie op de acute zorg, die de posten samen met de acute zorg ketenpartners ontwikkelen.

Bekijk ook

Contactpersonen